Contact

Meer weten over De Vernieuwde Stad of een van onze thema’s?

De Vernieuwde Stad 

Yves Vermeulen (secretaris)

A      Derkinderenstraat 20-5, 1062 DB Amsterdam

P Postbus 9959, 1006 AR Amsterdam

T 020 346 03 50

M 06 55 812 438

E devernieuwdestadafwcnl

W www.devernieuwdestad.nl