Bericht

De Vernieuwde Stad publiceert Handleiding Meldingen Integriteitsschendingen

03-07-2017

Met de ‘Handleiding Meldingen Integriteitsschendingen’ geeft De Vernieuwde Stad een praktisch handvat aan met name managers, bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Volgens Cees van Boven, bestuurslid van DVS, ontvangen corporaties regelmatig meldingen van schending van de integriteit. “Wat moet je dan doen? Wie moet op de hoogte worden gebracht? Wie onderzoekt de melding? Moet er aangifte worden gedaan? Voor al die vragen hebben we een spoorboekje gemaakt.”

 

Bewustzijn en vertrouwen

De. meeste risico’s voor integriteitsschendingen liggen op het gebied van woningtoewijzing, aanbesteding en mogelijke belangenverstrengeling. Het is goed in de organisatie hierover het gesprek te voeren: wat is ons beleid in deze, wat kan wel en wat kan niet? Dat bewustzijn moet diep in de organisatie zitten. Maar ook moet er een sfeer van vertrouwen zijn om (vermoedens van) schendingen te melden. Daarvoor is het nodig een heldere procedure te hebben, maar ook een mediastrategie voor het geval de melding ‘op straat’ komt te liggen. 

 

Heldere procedure

Bij het binnenkomen van meldingen moet een heldere aanpak gekozen worden. Tegen wie is de melding gericht, is de melding a priori onterecht, hoe ga je om met anonieme meldingen, moet er een onderzoek komen, wie pakt dat op, moet de Autoriteit Woningcorporaties ingelicht worden, wie wordt in- en extern geïnformeerd en hoe, welke externen kunnen worden ingeschakeld? Tot slot moet er goede aandacht zijn voor de afronding: het nemen en implementeren van maatregelen, het documenteren van het onderzoek, het verrichten van nazorg voor de melder en voor iemand als hij ten onrechte ergens van beticht is een goede in- en externe communicatie.

 

Gestructureerd te werk

Een melding van een integriteitsschending is nooit prettig. Het zorg voor veel onrust. Met deze handleiding kunnen corporaties daar op een gestructureerde en verstandige manier mee omgaan.

 

Auteur

De handleiding is in opdracht van De Vernieuwde Stad gemaakt door mr. René Craemer, voormalig hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie en o.a. voormalig voorzitter van de RvC van Woningstichting Rochdale in Amsterdam.

De Handleiding Meldingen Integriteitsschendingen is hier down te loadenTerug naar het overzicht

Terug naar overzicht