Bericht

De Vernieuwde Stad organiseert congres 'Door de ogen van de Bewoner' op 29 september 2017

06-07-2017

Save the date! De Vernieuwde Stad organiseert op 29 september 2017 het jaarcongres 'Door de ogen van de Bewoner' en nodigt u van harte uit hierbij te zijn! Vrijdag 29 september 2017, Vorstelijk Complex Utrecht; 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur met lunch).

 

Door de ogen van de bewoner

Als u door de bril van huidige en toekomstige huurders kijkt, ziet u vraagstukken op verschillende (beleids)domeinen. Als corporaties zich scherp aan de letter van de wet houden en ook andere partijen zich op hun domein terugtrekken, komen veel mensen in de steden tussen wal en schip terecht. Daarom is het zaak de grenzen van het corporatiedomein op te zoeken en samenwerking te vinden met partijen in andere domeinen. Niet alleen met zorg en welzijn, maar ook bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen, de wijkagent en de huisarts.

Welke kansen liggen er als interprofessionele samenwerking tussen verschillende domeinen versterkt wordt? Welke effecten heeft dit op bewoners? Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit?

Onderzoek door De Argumentenfabriek

In aanloop naar het jaarcongres voert De Argumentenfabriek in opdracht van De Vernieuwde Stad een onderzoek uit over hoe de ‘Lange systemen’ van wonen, zorg, pensioen, onderwijs, sociale zekerheid en arbeidsmarkt werken in het leven van individuele bewoners. Het onderzoek gaat onder meer in op de vraag welke kansen er liggen om de systemen effectiever samen te laten werken.  

Wat kunt u verwachten?

Frank Kalshoven (Argumentenfabriek) bijt het spits af met een presentatie van het onderzoek van DVS/Argumentenfabriek naar hoe de Lange Systemen ingrijpen op het leven van huurders. Een forum (met Jeroen Olthof, wethouder wonen/jeugd/zorg Zaanstad, Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad In-Holland, en Eelke Blokker, oprichter en actieonderzoeker IPW) discussieert over de onderzoeksresultaten.

De rest van het congres is interactief: aan gemengd samengestelde tafels wordt concreet gekeken naar de levens van huurders, de impact van de Lange Systemen en oplossingen die te vinden zijn. Aan het eind wordt de onderzoeks-publicatie gepresenteerd. Voor elke congresganger ligt er dan een boek klaar!

Aanmelden

U kunt zich alvast aanmelden voor het congres middels deze link. De kosten voor deelname zijn 325 euro exclusief BTW. Voor vragen over het congres kunt u terecht bij Jorn Matena (jorn@en-maes.nl / 020-2621220).

Uitnodiging delen binnen uw netwerk

Een brede vertegenwoordiging van stakeholders uit andere domeinen draagt bij aan een succesvol congres. Vandaar het nadrukkelijke verzoek om deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van uw partners in zorg, onderwijs, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioen. Wie neemt u mee naar het jaarcongres? 

Ik hoop u op 29 september te mogen verwelkomen en zie uit naar een succesvolle bijeenkomst.

Hartelijke groet,

Marien de Langen

Voorzitter De Vernieuwde Stad 

Download hier de uitnodiging

Meld u hier aanTerug naar het overzicht

Terug naar overzicht