Bericht

De Vernieuwde Stad reageert op eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

10-11-2014

Op 30 oktober jl. presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW) zijn eindrapport. In anderhalf jaar heeft de commissie met name de grote incidenten in de corporatiesector diepgravend onderzocht en geconstateerd dat de incidenten voortvloeien uit structurele tekortkomingen in de sector. De Commissie geeft ook haarscherp aan waar de tekortkomingen zitten, wie er voor verantwoordelijk zijn en waren en hoe de tekortkomingen kunnen worden opgelost. Voor dit werk verdient de commissie veel lof.

De oplossing voor de tekortkomingen wordt gegoten in maar liefst 18 aanbevelingen die het stelsel “robuuster” moeten maken. De Vernieuwde Stad, platform van grote, grootstedelijke woningcorporaties, heeft een reactie op dit rapport uitgebracht. In onze reactie staan drie zaken centraal:

  • De gewenste cultuurverandering in de sector moet er inderdaad komen. Hij kent maar één maatstaf en dat is de waardering die corporaties van directe belanghouders oogsten. De Vernieuwde Stad is al met de cultuurverandering begonnen en zoekt actief de dialoog.
  • De oplossingen die de Commissie inbrengt om de problematiek rond borging en WSW op te lossen zijn niet de goede antwoorden op de gesignaleerde knelpunten en zijn uiteindelijk ook slecht voor de huurders. Het individueel failliet kunnen gaan van corporaties én het plaatsen van het WSW onder Ministerieel toezicht zorgen er samen voor dat de onderlinge borgstelling grotendeels verdwijnt, de rating van het WSW zal verslechteren, de financieringslasten voor corporaties zullen stijgen en de staatsschuld fors zal toenemen.
  • Het verbieden van alle bestaande en toekomstige investeringen in niet-DAEB (door de Commissie te kort door de bocht als ‘commercieel’ bestempeld) zal zeer negatieve gevolgen hebben voor de vernieuwing van wijken en buurten in de steden. Beter is het, onder voorwaarden, een beperkt percentage niet-DAEB-investeringen toe te staan. Dit maakt herstructurering mogelijk en biedt de markt het gewenste grotere speelveld.


Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht