Bericht

Woningcorporaties Mooiland en Elkien sluiten zich aan bij De Vernieuwde Stad

16-12-2014

De Vernieuwde Stad, platform van grootstedelijke woningcorporaties, is per 15 december 2014 twee leden rijken: de landelijk werkende corporatie Mooiland en de Friese corporatie Elkien. Het samenwerkingsverband dat zich richt op debat, lobby en belangenbehartiging van het grootstedelijk wonen, telt vanaf heden 25 leden en vertegenwoordigt ruim 35% van de corporatiesector.

Mooiland

Mooiland is een nu nog landelijk werkende corporatie met circa 27.000 verhuureenheden in 130 gemeenten. Bestuurder Anne Wilbers (voorheen de Alliantie en al sinds 2000 zeer actief in de stedelijke vernieuwing) geeft aan dat Mooiland haar focus verlegt naar drie stedelijke gebieden: Nijmegen, Noordoost-Brabant en Apeldoorn. Bezit en werkzaamheden in de andere gebieden zal de komende jaren worden afgebouwd. Vanwege dit stedelijk profiel en de focus op wonen-welzijn-zorg en leefbaarheid past Mooiland goed bij De Vernieuwde Stad.

Elkien

Elkien – “iedereen telt” – heeft nu nog 19.000 eenheden en is werkzaam in acht gemeenten. De helft van de woningen staat in Leeuwarden en Elkien richt zich in die gemeente al jarenlang met een intensieve aanpak op een zestal moeilijke wijken. Elkien doet dat samen met de Gemeente Leeuwarden en welzijnsorganisaties. Ook in andere gemeenten is de corporatie zeer actief op het gebied van leefbaarheid. Bestuurder Alex Bonnema (al sinds 2000 bestuursvoorzitter bij Elkien en haar voorgangers) maakt duidelijk dat Elkien de komende jaren zich op de stad gaat richten en dus het stedelijk profiel aanscherpt. Om die reden past ook Elkien goed bij De Vernieuwde Stad.

Profiel De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad heeft zich de laatste jaren zeer actief bezig gehouden met de vernieuwing van wijken en buurten en de condities die daarvoor nodig zijn. De Vernieuwde Stad heeft zich als spreekbuis van grootstedelijke corporaties, dan ook actief gemengd in de discussies over de Novelle van Minister Blok en het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Het devies vormt daarbij om te kunnen blijven bieden:

  • adequate huisvesting voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien
  • in leefbare wijken en buurten die niet zelfstandig in staat zijn vooruit te komen
  • en vanuit een organisatie met een gedegen bedrijfsvoering en veel aandacht voor good governance (‘goed bestuur’)


Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht