Bericht

De Vernieuwde Stad jaarcongres ‘Corporaties en de Stad’ op 26 juni in Utrecht

19-03-2015

Op vrijdagmiddag 26 juni aanstaande vindt in het ZIMIHC Theater Stefanus in Utrecht het jaarcongres van De Vernieuwde Stad plaats met als thema ‘CORPORATIES EN DE STAD: EEN HERNIEUWD KRACHTENVELD’.

Steden ontwikkelen zich, gemeenten krijgen steeds meer een stuur in handen, bewoners willen en moeten participeren en corporaties versterken hun focus. Dit maakt duidelijk dat in de stad een nieuw krachtenveld ontstaat tussen gemeenten, huurders en corporaties. Een nieuwe invulling hiervan en nieuw partnerschap moeten worden gedefinieerd.

De stad is onmiskenbaar ‘in’. Crisis of niet. Mensen zoeken en vinden er voorzieningen, winkels, een prettige openbare ruimte en goed OV, maar ook werk en een inspirerende leefomgeving. Maar moet die stad op stedelijk of op regionaal niveau verder worden ontwikkeld?

Gemeenten hebben door de decentralisatie een steviger en sturende rol gekregen in het sociaal domein. In het woondomein komen zij sterke, vaak regionaal georiënteerde corporaties tegen én een centrale regelgeving en sturing. Is het tijd om ook het wonen te decentraliseren?

Bewoners wordt dringend verzocht te participeren. Voor een deel doen ze dat al en kunnen ze het ook. Maar er zijn ook bewoners die daar moeite mee hebben. Bovendien is participeren niet hetzelfde als het overnemen van het werk van professionals.

Corporaties verscherpen hun focus, maar hebben nog steeds een belangrijke beheerrol in de stad, de wijk, de buurt en het portiek. Dat vraagt om een heldere strategie maar ook om het vermogen op een veel kleiner schaalniveau te weten wat er speelt en aan te sluiten bij initiatieven en wensen van bewoners. Zo participeren corporaties. En vernieuwen zij hun partnerschap met gemeenten en huurders. Gedrieën zijn zij de hoofdrolspelers in het woondomein.

Tijdens het jaarcongres agendeert De Vernieuwde Stad deze vernieuwing van het krachtenveld. Jantine Kriens en Peter van Lieshout schetsen de belangrijkste vraagstukken die op de hoofdrolspelers afkomen en hoe die kunnen worden aangepakt. Met de deelnemers aan het congres en Jan Laurier en Cees van Boven verkennen we het krachtenveld verder. Daarmee scherpen we ons inzicht en doen we een belangrijke stap richting de toekomst.

Ga naar de site van Rostra om u aan te melden.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht