Bericht

De Vernieuwde Stad publiceert ‘Corporaties en de Stad’ en ‘Jaarbericht 2014’

26-03-2015

Met de interviewbundel ‘Corporaties en de Stad’ agendeert De Vernieuwde Stad de discussie over hoe steden zich ontwikkelen in Nederland, wat de positie van de bewoner is waarvan steeds meer zelfredzaamheid wordt verwacht en hoe corporaties op deze ontwikkelingen moeten en kunnen inspelen. Tegelijkertijd wordt in het ‘Jaarbericht 2014’ inzichtelijk gemaakt waar De Vernieuwde Stad zich afgelopen jaar mee bezig hield.

In de bundel Corporaties en de Stad vroeg De Vernieuwde Stad zes uiteenlopende denkers te reflecteren over de stad. Arnold Reijndorp, Frank Kalshoven, Hanneke Schreuders, Patrick van der Klooster, Sjors de Vries en Willem Salet geven hun mening.

Ontwikkeling

De stad is onmiskenbaar ‘in’. De herwaardering voor (de  kernfuncties van) de stad is groot. Voorzieningen, winkels, de openbare ruimte, goede verbindingen en werkgelegenheid maken de stad. De stad is een plek voor ontmoeting, emancipatie, inspiratie en creativiteit, maar ook voor een baan en wellicht een levenspartner. Als steden zich verder moeten ontwikkelen rijzen er vragen. Is de stad er voor iedereen of voor mensen die bijdragen aan economisch succes. Moet de stad als stad aangestuurd worden of in de context van de stedelijke regio?

Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij zelfredzaam worden of blijven. Voor sommige groepen is participeren geen probleem, integendeel. Voor andere groepen is dat veel minder makkelijk. Soms zijn ze het ook verleerd. Moeten er dan hulp en ondersteuning geboden worden? En: participeren is niet gewoon het werk van professionals overnemen. Juist professionals moeten leren te participeren in initiatieven en wensen van burgers.

Corporaties zijn, mede in het spoor van nieuwe wet- en regelgeving, bezig hun focus scherper te maken. Hoe spelen zij in op de ontwikkeling van de stad en de vernieuwende rol van de burger, tevens hun huurder. Corporaties moeten op zoek naar nieuwe allianties. Met de gemeente en met de huurders. En ze moeten hun organisatie zo richten dat ze weer meer gevoel krijgen bij wat er in de buurt, de straat en het portiek gebeurt.

De zes interviews vormen samen met de analyse een opmaat voor een discussie over het nieuwe krachtenveld in de driehoek gemeenten-corporaties-huurders. Dat is ook het onderwerp van het jaarcongres van De Vernieuwde Stad op 26 juni in Utrecht.

Terugkijken

In het Jaarbericht 2014 kijkt De Vernieuwde Stad terug op een bewogen jaar, dat voor een belangrijk deel in het teken stond van nieuwe wet- en regelgeving en de Parlementaire Enquête. Toch ging er ook veel aandacht uit naar de betaalbaarheid, de decentralisatie van het sociaal domein en de veranderingen in de zorg. Maar ook naar het efficiënter bouwen, beter risicomanagement en de mogelijkheden van financiering voor investeringen.

In het jaarbericht staat informatie over de thema’s die De Vernieuwde Stad in 2014 behandelde en over de eigen organisatie. Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht