Bericht

DVS publiceert impressie jaarcongres 'Corporaties en de Stad'

24-08-2015

Steden moeten op zoek naar hun eigen DNA en dan de agenda's afstemmen met woningcorporaties. Die afstemming is belangrijk voor de inwoners van de stad en dus ook voor de huurders. De basis voor die afstemming zou moeten liggen in een woonvisie die het regionaal stedelijk netwerk bestrijkt. De stad is immers groter dan een gemeente.

Dat waren de belangrijkste conclusies van het jaarcongres 'Corporaties en de Stad; een hernieuwd krachtenveld' van De Vernieuwde Stad, op 26 juni in Utrecht. De impressie ervan is in een publicatie opgenomen.

Gezamenlijke agenda

Jantine Kriens (VNG) gaf aan dat gemeenten en corporaties ver van elkaar verwijderd zijn geraakt. En dat terwijl gemeenten er veel taken bij hebben gekregen, die om scherpe keuzes en samenwerking vragen. Zij riep gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties op de agenda's op elkaar af te stemmen. 

Peter van Lieshout (Universiteit Utrecht) schetst dat de huidige decentralisatie (van het sociaal domein) nog lang niet af is. Volgens hem zal op den duur het hele sociaaleconomische veld naar lagere overheden worden gedecentraliseerd. Dat vraagt om een fundamenteel debat hoe het wonen verder moet, ook in relatie tot domeinen als zorg, welzijn, onderwijs en werk. En dat moet op een regionale schaal.

Herstellen van de historische band

In het debat onderstreepte Jan Laurier (Woonbond) deze lijn; de inhoud moet centraal staan. Cees van Boven (Parteon) benadrukte dat de historische band tussen corporaties, gemeenten en huurders moet worden hersteld om een adequate civil society te bouwen.

De deelnemers kregen tijdens het congres de kans om suggesties te doen voor het verbeteren van de band tussen corporaties, gemeenten en huurders. Een impressie van de suggesties is in de publicatie opgenomen.

Download hier Corporaties en de Stad; jaarcongres.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht