Bericht

DVS publiceert on-line magazine over verantwoording maatschappelijke prestaties

18-11-2015

De Vernieuwde Stad heeft een interactieve on-line publicatie gemaakt over hoe corporaties een heldere verantwoording kunnen geven over hun maatschappelijke prestaties. Met best practises en praktische hulpmiddelen om tot ‘het beste jaarverslag’ te komen.

Download het on-line magazine.

Best practices

De corporaties verenigd in De Vernieuwde Stad willen graag op hoog niveau verantwoording afleggen over hun maatschappelijke prestaties. Ze willen daarbij kosten en baten van die prestaties inzichtelijk maken en afzetten tegen een benchmark.

Veel jaarverslagen kennen echter elk toch een eigen invalshoek, zijn vaak uitgebreid zijn en integreren jaarverslag en jaarrekening niet. Daarom zijn alle jaarverslagen geanalyseerd en vergeleken om te komen tot een optimale opbouw van de verantwoording. Vervolgens is per corporatie bekeken in hoeverre men voldoet aan het optimale (self-assesment).

Ideale opbouw

Deze optimale opbouw wordt vervolgens in praktische termen beschreven en voorzien van best practises uit alle jaarverslagen. Zo ontstaat een praktisch hulpmiddel voor iedereen die een goede verantwoording wil opstellen.

De ideale opbouw bestaat uit drie blokken:

1. Context en toelichting op ambities. Hierin worden de kerncijfers beschreven (vhe’s, klanttevredenheid, klantcontacten, financiën, onderhoud, investeringen, duurzaamheid en organisatie), de relevante externe ontwikkelingen, de concrete doelen/KPI’s en de samenwerking met de stakeholders.

2. Realisatie doelen/KPI’s, prestatieafspraken en kosten & baten. Hierbij wordt ingegaan op de huisvesting van de doelgroep, betaalbaarheid, vastgoedkwaliteit, leefbaarheid en klantvriendelijkheid.

3. Randvoorwaarden. Hierbij wordt de governance, de organisatie, financiële continuïteit en het risicomanagement beschreven.

Praktisch

Volgens initiatiefnemers Jurgen de Ruiter (Parteon) en Dirk Jan van der Zeep (Portaal) van de Werkgroep Financiën & Fiscaliteit van De Vernieuwde Stad is zo een heel praktisch bruikbare publicatie ontstaan. Het is de hoop dat veel corporaties er gebruik van maken en zo de kwaliteit van de verantwoording over de maatschappelijke prestaties zal stijgen.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht