Bericht

Corporaties zijn veel meer dan hun kerntaken

29-02-2016

In een opinieartikel op 'Sociale Vraagstukken' benadrukken Radboud Engbersen (Platform31) en Yves Vermeulen (De Vernieuwde Stad) dat woningcorporaties nooit zich radicaal zijn gaan beperken tot hun kerntaken. Gelukkig staan ze buurtbewoners nog altijd ten dienste met hun aanwezigheid in buurten en wijken.

De grootstedelijke corporaties uit De Vernieuwde Stad zijn al een tijd bezig met het inrichten van een kleinschalige buurtinfrastructuur van accommodaties in de buurten en wijken waar ze bezit hebben. Immers, corporaties ontwikkelen zich steeds meer tot een vangnet voor maatschappelijk kwetsbaren: ouderen, alleenstaanden, éénoudergezinnen en een groeiend aantal bewoners met een verstandelijke of psychische handicap.

Zelfzorg, zelfregie en zelfredzaamheid vormen het nieuwe mantra. Maar voor veel kwetsbaren is hun actieradius klein. Ze zijn aangewezen op het netwerk van de buurt. En met hun pandjes (woningen, bedrijfsruimten, plinten) zorgen corporaties effectief en efficiënt voor het faciliteren van ontmoeting en activiteiten. De kleinschalige voorzieningen zijn vaak flexibel en tijdelijk - "sociale pop-up infrastructuur" - en helpen informele buurtnetwerken smeden. Voor en door bewoners.

In de publicatie Vastgoed voor de Buurt van De Vernieuwde Stad en Platform31 is een interessante staalkaart te vinden van dergelijke projecten.

Download Corporaties zijn veel meer dan hun kerntaken.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht