Bericht

Jaarcongres De Vernieuwde Stad op 4 juli: Lokalisering van het Woonbeleid

24-03-2016

Met Minister Stef Blok (Wonen), wethouder Paulus Jansen (Wonen, Utrecht), Carolien Gehrels (Arcadis) en Hans Mommaas (PBL) als keynote sprekers organiseert De Vernieuwde Stad op 4 juli in Utrecht haar jaarcongres 'Lokalisering van het Woonbeleid'.

Kansen en risico’s

In hoeverre zijn wonen, zorg en werk nog verschillende domeinen? Wat willen burgers zelf kunnen beslissen? Kan lokalisering van het woonbeleid bijdragen aan een vitale woningmarkt? Deze vragen zijn de aanleiding voor het essay Lokalisering van het Woonbeleid dat De Vernieuwde Stad eind maart publiceert. Stef Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst), Carolien Gehrels (Europees directeur Big Urban Clients bij Arcadis), Paulus Jansen (wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Utrecht) en Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) gaan hier graag met u over in gesprek tijdens het jaarcongres op 4 juli. 

Lokalisering van het woonbeleid

In het rapport Lokalisering van het Woonbeleid onderzoekt De Vernieuwde Stad in hoeverre lokalisering de richtlijn kan zijn bij het organiseren van wonen in de toekomst. Het rapport laat zien dat lokalisering interessante kansen biedt, maar tegelijkertijd op gespannen voet staat met het huidige nationale beleid en niet altijd vanzelfsprekend in het belang van burgers is. Eén uniforme regeling op nationaal niveau is echter moeilijk houdbaar. Dat geldt specifiek voor instrumenten als huurprijzen, huurtoeslag en huurbescherming. Lokalisering is echter geen wondermiddel. Er moet gezocht worden naar een optimaal evenwicht tussen nationale en lokale bevoegdheden.  

Tijd en Locatie

Maandag 4 juli 2016, 14.00 – 17.00 uur (inloop 13.30 uur). Locatie: Vorstelijk Complex Utrecht-Zuilen.

Aanmelden

Een definitief programma volgt later. U kunt zich alvast aanmelden voor het congres middels deze link. Het congres wordt verzorgd door En-Maes. Voor vragen kunt u terecht bij Floor Eizema (floor@en-maes.nl / 020-2621220).Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht