Bericht

DVS publiceert essay ‘Lokalisering van het Woonbeleid’

31-03-2016

Met het essay ‘Lokalisering van het Woonbeleid’ wil De Vernieuwde Stad de discussie agenderen over een stap voorwaarts in het woonbeleid door te lokaliseren: het op een lager schaalniveau leggen van de zeggenschap over het woonbeleid. Het essay staat centraal op het Jaarcongres van 4 juli 2016.

 

Vraagstukken

De woningmarkt kampt nog steeds met enkele hardnekkige problemen die ook met het nieuwe wettelijke kader niet zijn opgelost. Daarnaast dienen zich nieuwe vraagstukken aan: de sterke economische en demografische groei van stedelijke regio’s, de toenemende dynamiek in de samenleving en de wens van burgers om zelf regie te voeren over het wonen en de behoefte om het woondomein met andere domeinen te verbinden, bijvoorbeeld om de kwetsbare huishoudens beter te kunnen helpen. 

Zeggenschap

In het essay Lokalisering van het woonbeleid onderzoekt De Vernieuwde Stad of lokalisering, het op een lager schaalniveau leggen van de zeggenschap, de vraagstukken kan helpen oplossen. Vanuit het perspectief van gebruikers (burgers/huurders), aanbieders (verhuurders) en overheden (centraal/lokaal) wordt een palet aan mogelijkheden geschetst. 

Bandbreedte

De conclusie luidt van het essay luidt dat lokalisering een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van de vraagstukken. Er zijn echter ook belangrijke aandachtspunten. Invoering zal dan ook een traject van voorzichtige stappen zijn. De eerste stap richting lokaal woonbeleid is het uitgaan van een zekere bandbreedte in het woonbeleid. Daar binnen zoeken lokale partijen naar lokale oplossingen en zetten zij lokaal middelen in. Bandbreedtes rond bijvoorbeeld huurprijsregulering, huurtoeslag, liberalisatiegrens, activiteiten corporaties, financiële bijdragen en heffingen. Wij roepen iedereen op het debat hierover aan te gaan.

We doen dat in ieder geval op het jaarcongres op 4 juli met Minister Stef Blok, Wethouder Paulus Jansen en Arcadis-directeur Carolien Gehrels.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht