Bericht

Programma Jaarcongres De Vernieuwde Stad 'Lokalisering van het Woonbeleid' definitief

09-05-2016

De Vernieuwde Stad organiseert op 4 juli 2016 in Utrecht het jaarcongres 'Lokalisering van het Woonbeleid'. Sprekers zijn Stef Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst), Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Carolien Gehrels (Europees directeur Big Urban Clients bij Arcadis) en Paulus Jansen (wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Utrecht).

 

Kansen en risico’s

In hoeverre zijn wonen, zorg en werk nog verschillende domeinen? Wat willen burgers zelf kunnen beslissen? Kan lokalisering van het woonbeleid bijdragen aan een vitale woningmarkt? Deze vragen zijn de aanleiding voor het essay Lokalisering van het Woonbeleid dat De Vernieuwde Stad eind maart publiceerde. We verkennen deze vragen graag samen met u op 4 juli! 

Programma in hoofdlijnen

Marien de Langen, voorzitter van De Vernieuwde Stad, opent het programma. Hij schetst de aanleiding, contouren en vraagstukken van de middag, met aandacht voor het essay dat in maart is uitgebracht. Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, deelt in een reactie de visie van het Rijk op lokalisering van het woonbeleid.

Vervolgens schuiven Carolien Gehrels, Europees directeur Big Urban Clients bij Arcadis, en Paulus Jansen, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening bij de Gemeente Utrecht, aan bij het gesprek. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes onderzoeken we de verschillen en overeenkomsten tussen landelijk en lokaal beleid, formuleren we agendapunten voor verder onderzoek en ontwikkeling en verkennen we mogelijke antwoorden. Het programma is in hoge mate interactief, we nodigen u dan ook van harte uit uw visie gedurende de middag te delen.

We sluiten af met een inspirerende column van Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het congres middels deze link. De kosten voor deelname zijn 300 euro voor leden van De Vernieuwde Stad en 325 euro voor niet-leden van De Vernieuwde Stad. De bedragen zijn exclusief BTW. Voor vragen over het congres kunt u terecht bij Floor Eizema (floor@en-maes.nl / 020-2621220).Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht