Bericht

Digitaal magazine over jaarcongres 'Lokalisering van het Woonbeleid'

06-07-2016

De Vernieuwde Stad publiceert in een digitaal magazine een impressie van het congres 'Lokalisering van het Woonbeleid' dat het afgelopen 4 juli organiseerde. Met Stef Blok, Paulus Jansen, Caroline Gehrels, Hans Mommaas en met de zaal werd een stevig debat gevoerd. Eerder bracht DVS al een essay uit over dit onderwerp dat als opmaat diende voor het congres.

Voorzitter van De Vernieuwde Stad Marien de Langen trapte af met de stelling dat de verschillen tussen steden snel groeien. Dat komt enerzijds door de selectieve groei maar ook de vraagstukken die steeds meer gaan verschillen. Volgens is het dan, ook in het woonbeleid, niet "one size fits all".

 

Moeras van discussies

Minister Stef Blok van Wonen memoreerde dat hij de laatste jaren al veel geregeld had in de sector en dat van hem gedurende de laatste maanden van zijn ministerschap geen grote veranderingen meer verwacht kunnen worden. Hij stelde niet te geloven in centrale planning: "Er moet ruimte zijn voor de lokale ontmoeting van vraag en aanbod." Volgens Blok kan echter niet alles lokaal geregeld worden, zoals de huurtoeslag, het huurbeleid en de liberalisatiegrenzen. Hij verwacht dat men dan vastloopt in een moeras van discussies.

 

Specifiek beleid nodig

Caroline Gehrels (directeur big urban clients Arcadis) gelooft wel heilig in lokalisering. Volgens haar moeten we juist "snelheid maken". Urbanisatie gaat volgens Gehrels de komende dertig jaar niet veranderen. Dus kun je je maar beter afvragen wat voor een stad of regio je wil zijn. Ook Paulus Jansen (wethouder wonen Utrecht) gelooft in specifieke maatregelen en specifiek beleid. Hij denkt dan aan flexhuren, de huursombenadering en tijdelijke huurcontracten. Allemaal bedoeld om de betaalbare woningen voor de juiste doelgroep beschikbaar te hebben. En een liberalisatiegrens die niet alleen gekoppeld in aan de hoogte van de huur maar ook aan het aantal vierkante meters.

 

Van het blok of de stad?

Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) vroeg de zaal nadrukkelijk of men "van het blok of van de stad was". Hij signaleerde dat op veel beleidsdomeinen de verantwoordelijkheid naar de regio's schuift. Dat komt mede omdat het verschil steeds groter wordt tussen de Randstad (en sommige steden in Oost-Nederland) met zijn bruisende steden enerzijds en de rest van het land anderzijds. Daarnaast moet er nog een enorme energietransitie plaatsvinden die ook vraagt om breder kijken dan alleen naar de eigen woningvoorraad. De stad is het perspectief.

 

Lokalisering: ja of nee?

Tijdens het congres liepen de meningen sterk uiteen of men lokaal specifiek beleid wil maken. Frans Kooiker (De Woonplaats) wil liever rust om de nieuwe Woningwet te implementeren en zit niet te wachten op nieuwe regels. Liever wil hij regels kwijt. Maria Molenaar (Woonstad Rotterdam) vreest dat differentiatie in huurbeleid en huurtoeslag leidt tot veel minder inkomsten en mogelijkheden tot investeren in Rotterdam. Liever heeft ze een specifieke investeringsagenda. Karin Laglas (Ymere) signaleerde dat in de stedelijke regio er wel specifieke problemen zijn, zoals het bedienen van het middensegment. De liberalisatiegrens gewoon optrekken vindt zij echter een te simpele truc.

 

Vervolg

Duidelijk werd dat niet elke corporatiebestuurder en niet elke regio of woningmarkt zit te wachten op regionaal of lokaal woonbeleid. Toch zijn er ook regio's waar specifieke vraagstukken om specifieke oplossingen vragen. Marien de Langen vatte samen: "Als er geen vraagstuk is, hoeft er ook geen oplossing te komen."

Na de zomer zal de discussie breder worden getrokken, ook in samenspraak met anderen dan corporatiemensen, om scherp en concreet te krijgen waar lokalisering kan helpen.

Download hier het magazine:  als pdf van het magazine of als magazine om door te bladeren.

Download hier het essay

 

 Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht