Bericht

WonenBreBurg treedt toe tot De Vernieuwde Stad

15-09-2016

WonenBreBurg is vanaf nu lid van De Vernieuwde Stad. Met de toetreding van deze grootste Brabantse corporatie benadrukt De Vernieuwde Stad de functie van een landelijk platform van grote en grootstedelijke woningcorporaties.

WonenBreBurg richt zich als sociale woningcorporatie in het woningmarktgebied Breda-Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met haar huurders en andere belanghebbenden draagt zij bij aan leefbare wijken.

WonenBreBurg richt zich op beschikbaarheid en betaalbaarheid van socialehuurwoningen en streeft naar een professionele en efficiënte organisatie. Om dat te bereiken wil de corporatie zich graag laten inspireren door verwante corporaties. Die vindt zij bij De Vernieuwde Stad.

Creatief en samen met collega's exploreren, agenderen beïnvloeden en delen. Zo wordt aan de ambitie gewerkt om de maatschappelijke bijdrage van corporaties te optimaliseren.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht