Bericht

Corporaties investeren in woningen, zijn niet gierig

12-12-2016

Minister Blok van Wonen noemt corporaties 'gierig'. Ze maakten € 5,5 miljard winst en investeren niet. Het tegendeel is waar. Corporaties van De Vernieuwde Stad investeren jaarlijks € 1,6 tot € 1,9 mld in nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. Ze zijn geen Dagobert Duck!

 

Grote investeringen

De grootstedelijke woningcorporaties, zoals die verenigd in De Vernieuwde Stad, maken zich hard voor voldoende goede en betaalbare huurwoningen. De komende jaren investeren zij in ieder geval jaarlijks € 1,6 miljard in hun vastgoed. Dat is in nieuwbouw en in woningverbetering en verduurzaming. Er wordt minder verkocht en gesloopt om voldoende aanbod te houden. De vraag naar socialehuurwoningen, en naar verbetering en verduurzaming, groeit flink. Door hun financieel beleid hebben corporaties daarvoor extra ruimte geschapen. Bovenop de aangegeven productie formuleren daarom zij een extra ambitie voor de periode t/m 2020 ter grootte van circa € 300 miljoen jaarlijks. Waar dat nodig is en kan. Zonder de Verhuurdersheffing was die ruimte veel groter geweest. Ook heeft de heffing tot gevolg gehad dat de huren flink omhoog gingen en investeringen werden getemporiseerd

 

Jaarlijks € 1,6 miljard

De prognoses die corporaties van De Vernieuwde Stad afgeven aan de toezichthouder, laten zien dat er tot met 2020 jaarlijks maar liefst € 1,6 miljard in het vastgoed wordt geïnvesteerd. 

Jaarlijks worden tussen de 6.100 en 8.900 woningen nieuw gebouwd. Een steeds groter deel daarvan betreft socialehuurwoningen. Dat aandeel loopt op van 70% naar 88% in 2020. De focus wordt steeds scherper.

De verkoop van socialehuurwoningen neemt af. Van de pieken van 2014-5 (14-19.000 woningen) naar uiteindelijk 5.100 woningen in 2020. De sloop neemt af van 6.700 in 2016 en 2017 naar 2.300 in 2019 en 2020. Er blijven meer socialehuurwoningen over en die zijn broodnodig.

De verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad nemen fors toe. Van 13.000 in 2014 en 27.000 in 2015 naar tussen de 35.000 en 44.000 woningen in de jaren 2016-2020. 

 

Ruimte voor versnelling met € 300 miljoen

De nood begint echter te groeien. In een aantal steden moeten er snel veel extra huurwoningen worden gebouwd – voor de reguliere doelgroep maar ook voor de huisvesting van statushouders – en is een forse kwaliteitsslag in de woningvoorraad nodig door woningverbetering en verduurzaming.

Al eerder hebben corporaties ten behoeve van de betaalbaarheid hun huren gematigd. Door het financieel beleid van de afgelopen jaren is de financiële positie van veel corporaties verder verbeterd . Er is fors in de bedrijfslasten gesnoeid en er is veel afgelost, maar ook zijn huren verhoogd en investeringen uitgesteld vanwege de Verhuurdersheffing die zelf weer veel geld kostte. Al met al is bij de meeste corporaties de investeringsruimte nu gegroeid. Zonder de Verhuurdersheffing was die ruimte overigens veel groter geweest.

Vanuit deze toegenomen ruimte hebben corporaties, bovenop de genoemde prognoses, nog een extra ambitie  geformuleerd. Die wordt trouwens alleen gerealiseerd waar dat nodig is en waar corporaties dat kunnen. Bovendien is die extra ambitie mede afhankelijk van het feit of gemeenten kunnen zorgen voor voldoende bouwlocaties, of de overheid de corporatievermogens niet verder gaat afromen door bijvoorbeeld hogere heffingen en lasten, en of gemeenten, huurders en corporaties lokaal goede afspraken kunnen maken..

De leden van De Vernieuwde Stad hebben gezamenlijk een extra ambitie geformuleerd van gemiddeld € 290 miljoen per jaar, bestaande uit:

Nieuwbouwproductie: de ambitie om extra socialehuurwoningen te realiseren loopt op van 500 in 2016 naar maar liefst 1.800 in 2020 (in dat jaar is dat zelfs 30% extra)!

Woningverbetering en verduurzaming: de ambitie om meer woningen aan te pakken in het kader van verbetering en verduurzaming loopt op van 1.000 in 2016 tot 5.500-8.000 tussen 2016 en 2020 (bijna 20% extra). 

 

Verantwoordelijkheid

Naast het matigen van de huurverhoging voor de inkomens die dat het hardst nodig hebben, maken de corporaties van De Vernieuwde Stad op deze wijze hun verantwoordelijkheid voor het bieden van voldoende goede en betaalbare socialehuurwoningen waar. Met een ambitie die de komende jaren verder zal groeien en ook zijn plaats krijgt in prestatieafspraken met gemeenten en huurders.

Overzicht oorspronkelijk gepubliceerd in juni 2016Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht