Bericht

De Vernieuwde Stad publiceert Jaarbericht 2016

27-03-2017

In het 'Jaarbericht 2016' geeft De Vernieuwde Stad inzicht in de activiteiten, resultaten en werkwijze van het afgelopen jaar. Daarbij ging het bijvoorbeeld om investeringen, leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg en statushouders. Maar ook om lokalisering, governance, financiële condities en goed werkgeverschap.

 

Highlights

Enkele van de highlights uit het afgelopen jaar:

  • het opvoeren van de investeringen in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming tot EURO 1,9 miljard per jaar;
  • aandacht voor de inzet van kleinschalig buurtvastgoed ten behoeve van de leefbaarheid in buurten en wijken ("Vastgoed voor de Buurt");
  • matiging van de huurverhogingen om betere betaalbaarheid van huurwoningen te bereiken;
  • aandacht voor de huisvesting én integratie van statushouders (symposium "De buren van de statushouders");
  • inzet om de werelden van wonen, zorg en welzijn weer met elkaar te verbinden;
  • onderzoek naar de mogelijkheden om het woonbeleid regionaal te differentiëren (essay en congres "Lokalisering van het Woonbeleid");
  • aandacht voor governance en bestuurlijk leiderschap;
  • aandacht voor de scheiding DAEB / niet-DAEB, marktwaardering, audit en interne beheersing;
  • efficiënte bedrijfsvoering en bevordering duurzame mobiliteit medewerkers.

Download hier het Jaarbericht 2016Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht