Bericht

De Vernieuwde Stad pleit voor betere aansluiting corporaties bij leefwereld huurders

29-03-2017

In de publicatie “Door de ogen van de Bewoner” pleit De Vernieuwde Stad voor een betere aansluiting van corporaties bij de leefwereld van de huurders. Door de vraagstukken van huurders te leren kennen, door de grenzen van het corporatiedomein op te zoeken en samenwerking te zoeken in andere domeinen, en door de eigen organisatie te richten op die leefwereld.

Interviews

Bestuurders van De Vernieuwde Stad, platform van grote en grootstedelijke corporaties, verkennen die aanpak door gesprekken met de deskundigen Frank Kalshoven (directeur De Argumentenfabriek), Godfried Engbersen (hoogleraar algemene sociologie Erasmus Universiteit) en Ruud Klarenbeek (bestuurder JP van den Bent stichting, gericht op mensen met een verstandelijke beperking).

Vraagstukken kennen

Allereerst is het van belang de vraagstukken van bewoners te leren kennen. Dat doet De Vernieuwde Stad door samen met De Argumentenfabriek de levens te analyseren van huurders op de gebieden wonen, zorg, onderwijs, sociale zekerheid, werk en pensioen. Volgens Frank Kalshoven worden die domeinen, die samen het ‘sociale contract’ van Nederland vormen, allemaal apart aangestuurd. Effectieve oplossing van de vraagstukken is echter te bereiken door de gebieden aan elkaar te knopen en dwarsverbanden te maken. Het onderzoek daarnaar wordt in het najaar gepresenteerd.

Domeinen verbinden

Als corporaties zich scherp aan de letter van de wet houden en ook andere partijen zich op hun domein terug trekken, komen veel mensen in de steden tussen wal en schip terecht. Daarom is het zaak de grenzen van het corporatiedomein op te zoeken en samenwerking te vinden met partijen in andere domeinen. Niet alleen met zorg en welzijn, maar ook bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen, de wijkagent en de huisarts. Volgens Godfried Engbersen moeten corporaties hun brede taakopvatting houden. Alles overlaten aan de markt of aan de zelfredzaamheid van burgers is onvoldoende.

Eigen organisatie richten

Om vraagstukken van bewoners te herkennen en die effectief op te kunnen lossen, moet de organisatie van corporaties gericht worden op de leefwereld van huurders. Dat kan door veel meer ruimte te geven aan het vakmanschap van medewerkers in ‘de frontlinie’, door eigen verantwoordelijkheid te belonen en maatwerk voor huurders te promoten. Volgens Ruud Klarenbeek, die dat voor zijn cliënten in de praktijk brengt, vraagt dat om een andere bedrijfscultuur. Voor wat de cliënt wil en kan, wordt een zo passend mogelijke oplossing gezocht en gevonden.

Met de publicatie wil De Vernieuwde Stad het debat entameren over een koerswijziging in de corporatiewereld. Eén die perspectieven biedt voor huidige en toekomstige bewoners.

Download hier Door de ogen van de BewonerTerug naar het overzicht

Terug naar overzicht