Bericht

Woningcorporaties verdiepen zich in het leven van hun huurders; Publicatie “Zo leven sociale huurders in lange systemen” brengt levens huurders in beeld

28-09-2017

Volgens De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties, moeten corporaties veel meer vanúit hun bewoners gaan denken in plaats van vóór hen. Dat bleek tijdens het congres Door de ogen van de Bewoner dat DVS op 29 september in Utrecht organiseerde. Daar werd ook het boek Zo leven sociale huurders in lange systemen gepresenteerd, resultaat van een onderzoek dat De Argumentenfabriek in opdracht van De Vernieuwde Stad dit jaar uitvoerde.

Vraagstukken

Marien de Langen, voorzitter van De Vernieuwde Stad: “Als je door de ogen van de bewoner gaat kijken, dan zie je pas goed de vraagstukken waar bewoners mee worstelen. Vervolgens kun je die vraagstukken proberen (te helpen) oplossen vanuit het woondomein. Maar ook in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vanuit andere domeinen. Daarnaast is het van belang je organisatie te richten op de leefwereld van de huurders.”

Levenskaarten

Om de vraagstukken van bewoners te achterhalen, moet je nadrukkelijk met ze in gesprek. De Argumentenfabriek onderzocht met De Vernieuwde Stad, in de vorm van diepte-interviews met huurders, hoe collectieve systemen als wonen, zorg, onderwijs, werk, sociale zekerheid en pensioen het leven van huurders beïnvloeden. Dat onderzoek leverde een schat aan informatie op hoe de vraagstukken van bewoners te detecteren én te helpen op te lossen.

In de publicatie, die op het congres werd gepresenteerd, zijn 10 zogenaamde Levenskaarten opgenomen. Deze bieden gestructureerd inzicht in de manier waarop de systemen omgaan met mensen en mensen met de systemen. En dan blijkt dat die systemen zelf niet altijd goed werken en in wisselwerking met elkaar soms helemaal niet. Dat ze achteraf ‘repareren’ maar zelden proactief werken. Of dat de systemen mensen juist ‘gevangen’ houden, terwijl het eigenlijke doel het bevorderen van zelfstandigheid en zelfregie zou moeten zijn.  

Via Beïnvloedingskaarten laat het boek zien hoe die lijnen lopen. En tot slot wordt in Kansenkaarten verkend, vooralsnog alleen vanuit het woondomein, hoe partners kunnen samenwerken om de vraagstukken te helpen tackelen.

Debat agenderen

Met zowel het congres als de publicatie wil De Vernieuwde Stad het debat agenderen hoe maatschappelijke organisaties vanuit verschillende domeinen beter kunnen werken aan het oplossen van de vraagstukken van bewoners. Het boek biedt daarmee een schat aan informatie voor een ieder die met bewoners aan de slag wil. Niet alleen voor medewerkers van corporaties, maar ook (juist) voor professionals uit de andere domeinen.

Download hier het boek

Een magazine-on-the-spot in de vorm van een miniwebsite zal vanaf 10 oktober eveneens via deze website beschikbaar zijn.Terug naar het overzicht

Terug naar overzicht