Onze positie

De Vernieuwde Stad is in 2002 opgericht. De Vernieuwde Stad vertegenwoordigt op dit moment 25 corporaties, samen goed voor meer dan 950.000 sociale huurwoningen, bijna 40% van de sector. Daarmee kan zij haar doel, de belangenbehartiging van grote en grootstedelijke woningcorporaties, waarmaken. Het platform is geen aparte branche-organisatie, zoals Aedes, maar een plek voor agendering, discussie, uitwerking en beïnvloeding van de opinie.

 

Landelijke vraagstukken

De Vernieuwde Stad is een landelijke beweging. Het acteren binnen de grootstedelijke problematiek is per definitie regio-grensoverschrijdend en dat vraagt om bundeling op landelijk niveau. De 25 corporaties lopen tegen vraagstukken aan als

  • hoe breed of smal de doelstelling van corporaties moet zijn in hun werken in de grote stad
  • hoe omgegaan moet worden met het vraagstuk van betaalbaarheid en beschikbaarheid en wonen en zorg
  • hoe financiering gegarandeerd is voor de investeringen die corporaties doen
  • hoe het terrein van wet- en regelgeving, toezicht en governance goed geregeld kan worden
  • hoe zij primair op hun resultaten beoordeeld kunnen worden 
  • en hoe zij hun bedrijfsvoering effectief, efficiënt en integer kunnen inrichten.

 

Focus

De Vernieuwde Stad heeft een focus op een zestal dossiers: het platform richt zich op het investeren in stedelijke vernieuwing, het prijsbeleid en op wonen en zorg. Daarbij moeten de financiën en fiscaliteiten, de ordening van de sector en de corporaties en de werkgeverszaken als onderdeel van de bedrijfsvoering goed geregeld zijn. In het Jaarbericht wordt inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de dossiers.