Organisatie

De Vernieuwde Stad kent de volgende geledingen:

 

  • Dagelijks bestuur

Cees van Boven (Woonzorg Nederland), voorzitter 

Yves Vermeulen (DVS), secretaris 

Anne Wilbers (Mooiland)

Bert Halm (Eigen Haard)

Willem Krzeszewski (Staedion)

  • Platform

In het Platform zijn alle aangesloten leden op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd.

  • Werkgroepen

De werkgroepen worden gevormd uit besturen en vertegenwoordigers van de werkorganisaties van leden, al dan niet aangevuld met externe adviseurs; zij werken thema’s nader uit.

  • Bestuurscommissies

De tijdelijke bestuurscommissies worden (op thema) gevormd door bestuurders van de aangesloten corporaties

  • Netwerken

Ten behoeve van kennisuitwisseling zijn er divers kringen van medewerkers.

Meer weten over De Vernieuwde Stad of een van onze dossiers? Neem Contact met ons op.