CAO / Werkgeverszaken

De Vernieuwde Stad is voor een cao voor de corporatiesector  waarin op het niveau van de onderneming of de subsector afspraken te maken zijn.  Ook het knellende loongebouw en de hoge pensioenverplichtingen bemoeilijken het ondernemen. Nieuwe arbeidsrelaties  vragen ook om een nieuwe invulling van goed werkgeverschap. Moderne arbeidsmarktverhoudingen vragen om een grotere en duurzame mobiliteit van medewerkers. Tegelijkertijd moet de bedrijfsvoering meer marktconform worden gemaakt, wat gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Zo kijkt De Vernieuwde Stad ook kritisch naar de regelingen die individuele corporaties in het verleden hebben afgesloten die nog boven de CAO uitgaan.

De Vernieuwde Stad spreekt binnen Aedes mee over de nieuwe cao, is lid van de Bestuursadviescommissie en voert  de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers aan.

Publicaties: