Prijsbeleid

De Vernieuwde Stad is altijd een pleitbezorger geweest van een ruimer huurprijsbeleid, waardoor er meer variatie in huurprijs kan ontstaan. Tegelijk willen corporaties hun rol blijven spelen in het beschikbaar en betaalbaar houden van huurwoningen. De kloof tussen huur en koop, het jarenlange inflatievolgend huurbeleid en de hypotheekrenteaftrek die lang onaantastbaar bleef, verstopten jarenlang de woningmarkt.

Het woonbeleid is enigszins in beweging maar onvoldoende om de woningmarkt echt vlot te krijgen en te zorgen dat de middelen terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Tegelijkertijd is er de zorg dat de rek in de huurprijzen er op sommige plekken en voor sommige mensen uit is. De Verhuurdersheffing maakt het nodig om de huren meer dan voorheen te verhogen – onderdeel van kabinetsbeleid – maar vervolgens lopen huurders tegen de grenzen van betaalbaarheid aan.

Publicaties:

Huurruimte en betaalbaarheid (2011-2018)

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II werd ruimte geboden voor grotere huurverhogingen. In Marktconforme huren en woonuitgaven is berekend welke ruimte er daadwerkelijk is. Met de Factsheet Betaalbaarheid maakt De Vernieuwde Stad duidelijk welke zorgen er rond de betaalbaarheid zijn.

Al eerder bleek, in Verkenning andere betaalbaarheidsmodellen in de huursector dat er wel enige ruimte is maar dat die heel erg regionaal bepaald is.

Door het verruimde huurbeleid ontstonden er ook meer betaalbaarheidsproblemen. Om duidelijk te maken hoe de financiële situatie bij huurders en verhuurders is, heeft De Vernieuwde Stad twee factsheets gemaakt: het Huishoudboekje van een Huurder en het Huishoudboekje van een Corporatie.

Ideeën voor beter woningmarkt (2008-2009)

De Vernieuwde Stad is sinds haar ontstaan een groot voorstander van een ander type woonbeleid. In Een nieuw evenwicht: prijsbeleid in de woningmarkt bepleit het platform een evenwichtige woningmarkt met een eigendomsneutrale vraagondersteuning voor huurder en koper en corporaties die stedelijke vernieuwing vorm geven.

In de publicaties Idealen van woonbeleid en Hoe bereik je de perfecte woningmarkt: de woningmarkt ontsloten schetsten De Vernieuwde Stad en de SEV hoe de woningmarkt vlot kan worden getrokken. Een gelijke behandeling van koper en huurder en corporaties die zorgen voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en het tegen gaan van segregatie.