Zorg

De wereld van de zorg is door de Rijksoverheid drastisch gereorganiseerd. Een deel van de zorgtaken is naar de gemeenten gedecentraliseerd en de financiering van de zorg ziet er heel anders uit dan voorheen.

De bedoeling is dat mensen gefaciliteerd worden om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarmee ontstaat een verandering van de woonwensen van mensen met zorg, maar ook ligt vereenzaming op de loer. Daarnaast wordt de verzorgingshuiscapaciteit afgebouwd en zullen verzorgingstehuizen leeg komen te staan. Tot slot is er een grote uitstroom uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, jeugdzorg en GGZ. Dat alles legt forse druk op buurten en complexen, omdat deze groepen veelal aangewezen zijn op goedkope socialehuurwoningen.

De Vernieuwde Stad onderzoekt hoe groot de (nieuwe) doelgroep is en wat de wensen zijn op het gebied van woningaanpassingen en nieuwe woonconcepten. DVS ontwerpt strategie├źn hoe om te gaan met het bestaande intramurale zorgvastgoed en kijkt daarbij naar de vraag hoe dit alles gefinancierd moet worden. Een derde belangrijk punt is hoe de samenwerking met relevante partijen gestalte moet worden gegeven en hoe de gemeente haar regierol op zich neemt.

Corporaties 'zijn van wonen en zorg', maar vinden dat elke partij wel zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.