Geen objecten gevonden

De Vernieuwde Stad

We zijn een platform van 27 grote, stedelijke en maatschappelijk betrokken woningcorporaties. De leden wisselen kennis en ervaring uit over vraagstukken en uitdagingen rondom het wonen in grote steden en vitale wijken. Het platform onderzoekt en agendeert onderwerpen die meer aandacht verdienen in het publieke debat.

De 27 corporaties die deel uitmaken van De Vernieuwde Stad richten hun aandacht de komende tijd op de woningmarkt, de verduurzaming van het bezit en het streven naar een inclusieve stad

De Vernieuwde Stad bestaat dit jaar 20 jaar!