De Vernieuwde Stad

We zijn een platform van 25 grote, grootstedelijke en maatschappelijk betrokken woningcorporaties. Gezamenlijk zetten de leden zich in voor het vinden van oplossingen voor grootstedelijke problemen.

De komende jaren ligt de focus van De Vernieuwde Stad op het bereiken van de doelstellingen van de Nationale Prestatieafspraken. Onder de noemer #DOEN en #LEVEREN richten we ons op doorbraken in denken en doen. We zoeken naar oplossingen om ook in lastige tijden te blijven (ver)bouwen en verduurzamen en we verkennen manieren om samen met partners en bewoners te zorgen voor veilige en veerkrachtige wijken.

Belangrijk onderdeel van onze aanpak is het zoeken naar methodische innovatie, omdat we ervan overtuigd zijn dat we de doelstellingen die er liggen alleen halen als we dingen echt anders durven te doen.

Blogs

17 februari 2023
Blog Gijsbert van Herk: samen maximaal presteren
06 december 2022
Blog Anne Wilbers over 'buurtmaken' en anders samenwerken met huurders
18 november 2022
Blog Karin van Dreven: alleen samen kunnen we opgavegericht werken
Bekijk onze blogs

Nieuws

Blijf op de hoogte
26 april 2023
Hoe ziet NL eruit in 2050?
28 maart 2023
DVS verwelkomt 3 nieuwe leden
14 maart 2023
De Vernieuwde Stad start samenwerking met Het Corporatiehuis (KWH)
Bekijk nieuwsoverzicht