De Vernieuwende Stad

Samen bouwen aan de wijken van de toekomst

 

Hoe zorgen we ervoor dat het wonen van de toekomst nu ons vertrekpunt is? Wat is nodig om antwoord te geven op maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming, het werken aan inclusieve wijken en het bouwen van voldoende woningen? Hoe zorgen we voor de flexibiliteit om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen die wij nu nog niet kennen?

 

In de reeks ‘De vernieuwende stad, samen bouwen aan wijken van de toekomst’ agendeerde en faciliteerde De Vernieuwde Stad het gesprek, inspiratie en ervaringen voor toekomstbestendige wijkontwikkeling vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. We lieten  ervaren hoe dingen anders kunnen dan nu, prikkelden om buiten ons bestaande systeem te denken en doctrines los te laten om samen te bouwen aan goede wijken voor iedereen.

 

Met ons jubileumcongres op 13 mei 2022 hebben we deze reeks voorlopig afgerond. Alle onderdelen, zoals de masterclasses, podcast en een impressie van het congres zijn nog terug te zien en te lezen op onze site.

Sociaal-ecologische visie op wonen 

Toekomstbestendig bouwen en wonen betekent in onze ogen het samenpakken van de verschillende maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, gezondheid/zorg, economie en inclusiviteit. Deze sociaal-ecologische visie combineert de fysieke omgeving met de sociale interactie.

Curator prof. dr. Maarten Hajer

 

Maarten Hajer (politicoloog en planoloog) is faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en oud-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met The Urban Futures Studio begeleidt hij het onderzoek naar de positieve stedelijke toekomst en de manieren om daar te komen.

De Vernieuwde Stad heeft Maarten Hajer gevraagd om vanuit zijn multidisciplinaire gedachtengoed als curator mede inhoud en vorm te geven aan de reeks ‘De vernieuwende stad’. In zijn visie zijn vier elementen essentieel om tot goed functionerende, sociaalecologische wijken te komen: het verhaal, de actoren, de middelen en de regels van een wijk. In zijn boek Neighbourhoods for the Future en in de masterclass 'Over het raamwerk van de sociaal-ecologische visie op wijken' geeft hij in tekst en beeld uitleg over zijn visie.