Footer

Focus van De Vernieuwde Stad

De 27 corporaties die deel uitmaken van De Vernieuwde Stad richten hun aandacht de komende tijd op de woningmarkt, de verduurzaming van het bezit en het streven naar een inclusieve stad. Met een bezit van ongeveer een miljoen verhuureenheden in de steden vertegenwoordigen zij circa 40% van de sociale huursector.