Geen objecten gevonden

Mohamed Acharki over grensontkennend samenwerken

Publicatiedatum: 25-01-2022

Bouwen aan allianties vergt urgentie, lef en scherpe keuzes in welke netwerken je wel en niet meedoet.

Samenwerken vanuit vertrouwen; collega Gijsbert van Herk beschreef in zijn blog van 29 november welke energie er vrij komt wanneer je als organisatie of met partners als één man in actie komt. Met elkaar zijn we zoekend naar wat organisaties verbindt om samen de grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Wooncrisis, klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid. Iedere dag groeit het besef dat de complexiteit van veel opgaven groter is dan wat één organisatie alleen aankan. Hoe kunnen afzonderlijke maatregelen met elkaar leiden tot wat er nodig is in de samenleving? Zodat we met elkaar het verschil kunnen maken voor mensen. Samen werken aan bestaanszekerheid. Geen geldzorgen. Zorg op maat. Goed en passend onderwijs. Een goede woning. Een ontspannen woningmarkt. Dat laatste zou overigens veel sociale problemen voorkomen.

Hoe bouw je allianties die er echt toe doen? De afgelopen jaren is een enorme wildgroei aan netwerken ontstaan. Niet altijd even effectief. Er zijn gelukkig ook mooie voorbeelden waar we van kunnen leren. Laten we dat meer doen. Een gedeelde urgentie zoals Gijsbert stelt, is nodig. Daarin staat het belang van burgers voorop. Daarnaast is er lef nodig. Lef om in de praktijk de energie, de middelen en inzet van onze mensen in te zetten rond gedeelde urgente vraagstukken.

Professionals weten zelf het beste wat zij nodig hebben om hun werk aan het front te kunnen doen, om samen met anderen betere oplossingen voor bewoners te realiseren. Dat vraagt om afstemming van wederzijdse afhankelijkheden en een wederkerigheid die niet vrijblijvend is.

Waar doe je dan als bestuurder wel en niet aan mee? Het vraagt een gecommitteerd ‘ja’ om het vertrouwen, de goede ruimte en rugdekking te kunnen geven voor uitvoeringsallianties. Een conditioneel ‘ja’ verzandt al gauw in een praatcircus. Soms helpt juist ‘3x nee’ om tot een gecommitteerd ‘ja’ te komen. Een ‘ja’ dat soms óók betekent dat je zeggenschap krijgt of geeft over de inzet van professionals die bij een ander in dienst zijn. Dat schuurt, doet pijn. Maar alleen dan ontstaat er volgens mij ‘echt’ grensontkennend samenwerken. Zo kunnen we samen bouwen aan vitale coalities. Sterke allianties waarmee we de burgers dienen.

Mohamed Acharki
Bestuurder Zayaz

Deel deze pagina