Geen objecten gevonden

Gastblog Robin de Bood van perMens

Publicatiedatum: 14-03-2022

 

Er zijn nu belangrijker zaken die onze aandacht vragen….. !

Toen ik gevraagd werd deze gastblog te schrijven over onze (netwerk)samenwerking met de woningcorporaties zag ik direct haakjes met actuele thema’s.

Hoe organiseren we zorg en wonen voor onze doelgroepen nu en hoe kunnen we dat nog beter doen? En betrekken we daarbij onze collega’s van de welzijnsorganisaties en de sociale wijkteams voldoende? Hoe realiseren we betaalbare woonruimte voor onze jongeren en jongvolwassenen en zorgen we dat ze, met onze hulp, weer perspectief zien in hun toekomst? We kennen mooie voorbeelden, maar ook de nodige hoofdbrekens. Die gaat dan over de problemen en het gedrag van onze bewoners, maar ook over onze onderlinge verantwoordelijkheden. Ik vind bijvoorbeeld dat we elkaars kennis en ervaring rond de intermediaire verhuur en huurderving nog onvoldoende benutten. Erger, we lijken de (financiële) risico’s liever naar elkaar te duwen. Maar genoeg hierover!

De oorlog in Oekraïne en al het leed voor de slachtoffers en de enorme verwoesting overschaduwen dit alles. Wij zijn vanuit onze posities onmachtig in de internationale dynamiek. Voor de vluchtelingen die naar onze steden komen, de grootste stroom sinds WOII, kunnen we wel veel doen. We zijn daar allemaal al druk mee bezig en we bereiden ons voor op wat er allemaal nog gaat komen. De UNHCR verwacht nu dat er 15 miljoen Oekraïners zullen vluchten. Het wordt echt alle hens aan dek!

Het is indrukwekkend hoe veel mensen voor de ander willen doen. En hoe flexibel onze medewerkers en organisaties kunnen zijn als het echt moet. Onder druk wordt alles vloeibaar.

Laten we hopen dat er spoedig genoeg druk komt om een eind te maken aan deze ellende.

Robin de Bood
Bestuurder perMens

PerMens is een organisatie voor straathoekwerk en Maatschappelijke Opvang en voornamelijk actief in Amsterdam en Haarlem.

 

Deel deze pagina