Geen objecten gevonden

Cees van Boven: Wie zijn heden verprutst is slaaf van zijn toekomst.

Publicatiedatum: 08-07-2022

Meer dan ooit staan we aan de lat voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven: nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid, woonlasten. Maar het huidige tij zit ons aan alle kanten in de weg. Laten we met elkaar delen wat wijsheid is en samen met onze partners nieuwe oplossingen vinden.

Twintig jaar De Vernieuwde Stad.
Afscheid Yves.
Nieuw rijksbeleid volkshuisvesting. Afscheid verhuurdersheffing.
Nieuw speelveld.


Na jaren bashing zijn corporaties weer partners. Meer dan ooit staan we aan de lat voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven: nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid, woonlasten. Sterker nog: er wordt met ons gerekend. Dat is goed. Daar zijn we van. De financiële som is nog niet opgelost. Voor de korte termijn is dat niet ons grootste probleem. Duidelijk is dat de afschaffing van de verhuurdersheffing niet het panacee is dat alles nu ineens mogelijk maakt.

Het huidige tij: inflatie, stagnerende productielijnen, bouwkosten, rentestijging, personeelstekorten, gebrek aan plancapaciteit bij gemeenten om van stikstof en protest nog maar te zwijgen zit ons aan alle kanten in de weg. In de markt wordt rekening gehouden met een productieverlies van 25 %. De eerste voorspellingen van de productie door De Vernieuwde Stad zijn niet veel beter. Ondanks stijgende prijzen lijkt het aannemelijk dat we het geld niet uitgegeven krijgen. We beginnen dus direct met een achterstand ook al verbetert straks het tij.

Binnen De Vernieuwde Stad zullen we scherp moeten kijken wat de nieuwe bakens voor ons als stedelijke corporaties betekenen en hoe wij er het best op kunnen anticiperen. Vertragen kan in sommige gevallen een goede strategie zijn. Se reculer pour mieux sauter. Laten we met elkaar delen wat wijsheid is en samen met onze partners nieuwe oplossingen vinden. De druk die ontstaat kan later ook de trigger voor versnelling blijken: participatie design, scherpere keuzes, andere procedures, productiemethoden, etc.

Het recente werkbezoek aan Kopenhagen - dat uitgroeide tot de meeste leefbare stad - maakte één ding heel duidelijk. Heb een visie voor de lange termijn, hou daar stug aan vast, werk integraal en holistisch. Bovenal: boet niet in op kwaliteit. De grootste uitdaging ligt echter niet in het fysieke domein maar in het sociale domein. Wie de demografie op zich laat in werken ziet meer dan vijftig tinten grijs. Ik heb het vaker gezegd: “Jullie worden allemaal een beetje Woonzorg Nederland.” De plannen voor scheiden wonen en zorg en de contouren van het integraal zorgakkoord zet de verpleeghuiszorg achter iedere voordeur. We moeten er nu op anticiperen wat dat voor ons betekent. Anders zijn we inderdaad de slaaf van onze toekomst.

 

Deel deze pagina