Geen objecten gevonden

Marion Wolters over het verleden als bron voor vernieuwing

Publicatiedatum: 26-10-2020

Marion Wolters blog De Vernieuwde Stad

Marion Wolters, directeur-bestuurder De Woonplaats

 

Het verleden: een baken voor de toekomst

De vernieuwde stad. Het lijkt een actueel thema speciaal toegepast op onze huidige moderne tijd. Niets is minder waar. Het vernieuwen van de stad is een thema dat al decennia lang plaatsvindt. Vaak een organisch gevolg van maatschappelijke veranderingen. Altijd met verbetering van de leefbaarheid van onze wijken als uitgangspunt.

Enschede is een stad die gekenmerkt wordt door de opbouw en de teloorgang van de textielindustrie. Daarin ligt een belangrijke verklaring waarom Enschede nummer drie is op de ranglijst van armste steden van Nederland. Maar wat betekent dit voor het nu? Onze grote opgaven in het kader van de vernieuwde stad gaan over betaalbaarheid en leefbaarheid. En in het kielzog daarvan participatie en inclusie. Niet zelden staat dit op gespannen voet met onze ambities op het gebied van duurzaamheid en gasloos maken van onze wijken.

Dit vraagt moed om te onderzoeken hoe we betaalbare woningen kunnen realiseren in leefbare wijken die aansluiten bij de behoeften van onze huurders. Huurders die gehoord willen worden. Willen we onze huurders echt kunnen begrijpen, zodat participatie en inclusie echt vorm kunnen krijgen, dan moeten we ons verdiepen in dat verleden. Er is namelijk geen vernieuwing die leidt tot echte verbetering van de leefbaarheid zonder aandacht en lering uit het verleden. Het verleden is niet zelden het baken voor de vernieuwing in de toekomst.

Marion Wolters   
Directeur Bestuurder De Woonplaats

 

Coschrijver: Leon Buiting, directeur a.i. De Woonplaats

 

Deel deze pagina