Geen objecten gevonden

Hedy van de Berk voelt een positieve 'vibe'

Publicatiedatum: 17-12-2020

Hedy van den Berk voelt een positieve vibe

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder

 

Think positive!

Hebben jullie het ook gemerkt ? De sfeer wordt een beetje anders.

In de gesprekken die wij met elkaar voeren over wonen zit een positieve toon. Er hangt verandering in de lucht en dat heeft een goede uitwerking op ons allen.

Natuurlijk, urgente thema’s genoeg. Woningtekort. Kwetsbare buurten. Meer opgaven dan middelen. Belastingdruk. Maar het is alsof we met elkaar besloten hebben om het op een andere manier te benaderen. Actiegericht, vanuit onszelf, maar wel samen.

Het is bekend: door het cultiveren van positieve gedachten houd je je mind ontvankelijk voor nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Het vergt echter mentale oefening om je brein te resetten na tegenslag. Mensen zijn - om te kunnen overleven - van nature gefixeerd op negativiteit en gevaar. Positief denken betekent ook niet dat je alles oké vindt wat er is gebeurd: de verhuurdersheffing, de ontmanteling van zorginstellingen, de inperking van de rol van corporaties. Maar je kunt besluiten om er niet langer onder te lijden en om te leren van de ervaring die is opgedaan.

Ik zie dat veel maatschappelijke bestuurders de mentale ‘good-vibe’ knop hebben gevonden. Dat we elkaar stimuleren door ons te omringen met mensen die het goede voorbeeld geven en ons aansporen om uitdagingen op een positieve manier te benaderen. En dat we ieder op ons eigen manier bezig zijn met persoonlijke transitie. Zodat we de volgende fase met overtuiging en vertrouwen in kunnen gaan.

Het is eind 2020. Een opmerkelijk jaar, in vele opzichten. Aan de horizon gloren hervonden waarden die het fundament gaan vormen voor een breed gedragen WoonAkkoord. Wat een prachtig vooruitzicht.


Hedy van den Berk
Bestuursvoorzitter Havensteder

 

Deel deze pagina