Geen objecten gevonden

Harry Platte over eigen verantwoordelijkheid & dialoog

Publicatiedatum: 26-01-2021

Blog Harry Platte DVS

Harry Platte, bestuurder Parteon

Ik schrijf deze blog met de beelden van brandende auto’s in verschillende steden op m’n netvlies. Met de coronamaatregelen heeft dit niets te maken. Het verschaft hooguit het vonkje dat nodig is voor zo’n geweldsexplosie. Kim Putters heeft eerder gewaarschuwd voor de zogenaamde veenbrand. Deze is al even gaande en we kunnen ons er nog niet goed toe verhouden. Hoe ga je om met deze groep mensen die steeds minder goed aansluiting maakt met de rest van de samenleving?

Eerder vandaag las het in het jaarplan van De Vernieuwde Stad dat ‘sociale ecologie als verbinding’ het overkoepelende thema voor 2021 is. ‘Spot on’ zou ik zeggen. Maar zijn we wel echt in verbinding met de groep die constant onderaan ieder lijstje bungelt? Zijn we zelf voldoende in staat om de dialoog te voeren in plaats van 'het' nog een keer goed uit te leggen? Zelf was ik onder de indruk van de manier waarop Diederik Gommers doorvroeg bij Famke Louise om haar te begrijpen en vanuit daar opnieuw te vertellen hoe hij tot zijn mening is gekomen. Overigens geldt dit ook voor onze stakeholders en onze overheid. Voeren we de juiste dialoog met hen?

Blijven we strikt bij onze kerndoelen of zetten we onze persoonlijke en functionele macht optimaal in ten behoeve van een maximale maatschappelijke impact? Durven we ons te verhouden tot de grote vraagstukken van deze tijd? Noblesse oblige, wederom volgens  Kim Putters: het vraagt om moreel leiderschap. Pakken we deze rol in het armoededebat in de meest kwetsbare wijk? Kiezen we een voortrekkersrol bij de energietransitie? Investeren we maximaal in beschikbaarheid, desnoods met tijdelijke woningen als het systeem permanente woningbouw op korte termijn niet aankan?

Het zal de rellen niet direct beïnvloeden; de onderliggende veenbrand wel, mits we volharden.

Harry Platte
Bestuurder Parteon

 

Deel deze pagina