Geen objecten gevonden

Elles Dost over de samenwerking in het Noorden

Publicatiedatum: 25-02-2021

blog Elles Dost De Vernieuwde Stad

Doe maar gewoon? Wij doen het gewoon!

Groningers en Drenten zijn over het algemeen vrij gesloten, bescheiden en blijven graag op de achtergrond. De uitdrukking ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ zal je hier veel vaker dan gemiddeld horen. Jammer! Als de scheuren, verzakkingen en onveilige situaties zich aan de Amsterdamse grachtengordel hadden voorgedaan, was het waarschijnlijk allang opgelost.

En toch doen we als gezamenlijke corporaties mooie dingen in een regio waar de verschillen op de woningmarkt groter zijn dan elders in Nederland, om van de aardbevingsproblematiek nog maar niet te spreken. Tijd dus om op deze plek de regio en haar corporaties in het zonnetje te zetten.

In Groningen werken we met alle corporaties in het aardbevingsgebied aan een gezamenlijke portefeuillestrategie. Inmiddels hebben we met elkaar een streefportefeuille ontwikkeld. In de krimpgebieden gaat dit uiteraard gepaard met lastige, maar toch constructieve gesprekken over hoe de ‘pijn’ van de desinvesteringen het best kan worden verdeeld.

Ook in Drenthe werken corporaties op diverse terreinen intensief samen. Zo hebben we al sinds 2012 een inkoopsamenwerking. Ook voeren we provinciebreed periodieke woonlastenonderzoeken uit. Daarnaast hebben we sinds mei vorig jaar één gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem geïntroduceerd: Thuiskompas. Met dit ene systeem hebben woningzoekenden eenvoudig en tegen slechts eenmalige inschrijfkosten toegang tot het totale woningaanbod in de hele provincie.

Bij nieuwbouw hebben we twee mooie initiatieven ontwikkeld. Ten eerste wilden we onze inkoopsamenwerking uitbreiden naar nieuwbouw. Het doel hierbij was tweeledig namelijk het betaalbaar houden van sociale nieuwbouw middels innovatie en het realiseren van snellere doorlooptijden. Hierbij hebben we de ambitie uitgesproken om óók 25% kostenbesparing te realiseren. Dat heeft geresulteerd in Bouwstroom Drenthe, waarbij we nu al 1000 woningen hebben weggezet bij twee marktpartijen. Deze bouwers hebben zich aan de kostenbesparing gecommitteerd. Daarnaast werken we samen aan duurzaamheid: we hebben een prachtige proeftuin met verschillende pilotprojecten door heel Drenthe om een opschaalbare circulaire huurwoning te ontwikkelen.

Deze vormen van samenwerking laten zien dat we onze krachten bundelen om effectiever en efficiënter met ons maatschappelijk vermogen om te gaan. Gaat dit altijd gemakkelijk? Soms niet, meestal wel. Ook al zijn we allemaal verschillende corporaties, we investeren in elkaar om ieders taal goed te leren spreken. We handelen hierbij steeds vanuit het perspectief van onze huurders, maken het primaire belang van onze organisaties ondergeschikt, leren van elkaar en zijn bereid een stukje autonomie op te geven. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg? Wij doen het gewoon!

Er zijn ongetwijfeld meer mooie en inspirerende voorbeelden van goede samenwerkingen tussen corporaties. Laten we erover vertellen en elkaar inspireren om zo nóg meer waarde te creëren voor onze huurders. Want dat is waar het om gaat.

Elles Dost
Bestuurder Lefier

Deel deze pagina