Geen objecten gevonden

Rob Haans over urgentie in de praktijk

Publicatiedatum: 22-04-2021

Rob Haans over urgentie

Wat is urgentie? Dat is een vraag die mij de laatste tijd nogal bezig houdt.

We hebben in Nederland een enorm tekort aan woningen en dat ontwricht steeds vaker de maatschappelijke stabiliteit. Starters komen niet meer aan een huis, veel mensen blijven zitten waar ze zitten, omdat een verhuizing onmogelijk is geworden of veel negatieve (financiële) consequenties heeft. Wie een koophuis heeft wordt op papier steeds rijker en huurders zijn een steeds groter aandeel van hun inkomen kwijt aan huur.

Is dat wat we willen? De belangen lijken nogal uiteen te lopen.

De gedeelde conclusie is dat er meer huizen bij moeten, met een huidig tekort van 330.000 woningen en een nieuwbouwbehoefte van een miljoen. Bij de verkiezingen werd het door alle partijen omarmd. Je zou zeggen, alle energie op meer huizen. Maar dan volgt de weerbarstige praktijk.

Urgentie is noodzakelijke snelheid. Urgentie werkt alleen als iedere deelnemer deze ook ervaart. En daar gaat het nogal eens mis.

Urgentie wordt onderdeel van een prioriteitenvolgorde, urgentie wordt vertaald als het inrichten van processen met veel stakeholders met eigen belangen. Urgentie wordt vertaald als onvoldoende middelen op termijn, waardoor eerst iets anders geregeld moet worden, voordat we vandaag gaan rennen. Urgentie wordt onterecht tegenover kwaliteit geplaatst, terwijl we dit juist goed kunnen combineren. Urgentie wordt bestuurlijk verdeeld over verschillende partijen en overheden, die niet in elkaars verlengde opereren. Urgentie wordt ondergeschikt gemaakt aan gedetailleerde deelbelangen met als resultaat vertraging. Urgentie wordt kortom, afhankelijk gesteld van iets anders, en niet als urgent verklaard.

Ik snak ernaar dat we daar slimmer mee omgaan, virtuoos en met grote intensiteit. We hebben in ons land de middelen, de kennis en de ambitie om iedereen een huis te bieden. Ik moest denken aan Paul van Ostaijen: ‘BOEM Paukeslag’

Doen jullie mee?

Rob Haans
Directievoorzitter de Alliantie

 

 

Deel deze pagina