Geen objecten gevonden

Maria Molenaar over duurzaamheid, digitalisering en schoonheid

Publicatiedatum: 22-06-2021

Maria Molenaar blog DVS

Toen ik in 2011 bestuursvoorzitter werd van Woonstad Rotterdam was mijn beeld van woningcorporaties dat van een enigszins in zichzelf gekeerde sector. Dat beeld bleek deels te kloppen. De andere kant bestond uit de veelzijdigheid van de uitdagingen en de grote waarde van corporaties voor de samenleving. In de sector wordt echte 'public value' gecreëerd.

Dit najaar neem ik afscheid van Woonstad Rotterdam. Terugblikkend merk ik hoe snel de afgelopen tien jaar zijn omgevlogen. Er was ook nogal wat aan de hand: van een parlementaire enquête naar schandalen in de sector en een nieuwe Woningwet, tot de huidige woningnood. Drie thema’s, die raken aan vernieuwing, hebben mij in het bijzonder geïnspireerd.

In de eerste plaats duurzaamheid. De klimaatcrisis is misschien wel dé uitdaging van de 21ste eeuw. Bij Woonstad Rotterdam zagen we al vroeg in dat de verduurzaming van onze ruim vijftigduizend woningen en bedrijfsruimten beslist noodzakelijk is om bij te dragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Bij duurzaamheid hoort ook circulair bouwen en het klimaat-adaptief maken van de gebouwde omgeving. Zulke lange-termijndoelen zijn lastig voor veel mensen, maar we zullen nog verder moeten versnellen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen.

Veel kansen zie ik in digitalisering en dataficering. Snelle technologische ontwikkelingen scheppen nieuwe mogelijkheden voor woningcorporaties, voor een efficiëntere bedrijfsvoering, betere dienstverlening en effectievere participatie. Uiteraard altijd met behoud van de menselijke maat; data en algoritmes mogen nooit het laatste woord hebben.

Ten slotte vind ik schoonheid erg belangrijk voor het welzijn van mensen. Dat we onze middelen voor sociale woningbouw ‘sober en doelmatig’ moeten uitgeven, betekent niet dat we hoeven te besparen op de esthetische kwaliteit van woningen en de woonomgeving. Ik geloof heel sterk in de positieve invloed van schoonheid op het welbevinden van onze huurders.

Het was een voorrecht om tien jaar bestuursvoorzitter te zijn van Woonstad Rotterdam. Mijn afscheidsboodschap: blijf vernieuwen! Gooi de luiken open, experimenteer, innoveer, laat je uitdagen. Op z’n Rotterdams: niet te veel praten, gewoon doen en tempo maken. Onze huurders verdienen het.

Maria Molenaar
Bestuurder Woonstad Rotterdam

 

Deel deze pagina