Geen objecten gevonden

Hester van Buren komt héél dichtbij

Publicatiedatum: 26-10-2021

Meer buurtgericht werken. Zo’n zinnetje dat we makkelijk in onze strategie opschrijven. Meer en meer realiseer ik me hoe belangrijk dit is en hoeveel het van onze organisaties vraagt.

Rochdale heeft sinds enkele jaren weer buurtpunten en dus zeggen we: we zijn weer terug in de buurt. Maar zijn we dat ook? Jazeker, de eerste stap is gezet, maar om echt in de haarvaten van de buurt te zitten is niet alleen fysieke aanwezigheid, maar ook een andere opstelling ten opzichte van bewoners nodig. We kunnen niet meer voor bewoners bepalen wat er moet gebeuren, wat goed is en wat niet. Er is een samenwerking nodig waarbij we veel meer luisteren en doorvragen. Dat we de vraag stellen: waar heb je echt behoefte aan?

Daar helpt de bestaande (formele) overlegcultuur niet bij, waarin bewoners die de weg weten in de systemen en processen het luidst van zich laten horen, terwijl de grote groep die onze overlegtaal niet spreekt niet wordt betrokken. In Amsterdam-Zuidoost wordt argwanend gekeken naar het Masterplan Zuidoost: wat hebben ‘ze’ nu weer bedacht? Er leeft een diep gevoel van krenking bij de bewoners, omdat zo lang vóór hen is beslist en niet mét hen. Terwijl er een bloeiend informeel netwerk is. Door echt te luisteren realiseer ik me dat we naast bewoners moeten staan en lokale initiatieven moeten omarmen. Maar tegelijk blijft het gesprek gaan over regie, bepalen en betalen. Het loslaten van de formele structuren is nog heel spannend.

En dan onze organisaties. Kunnen wij een manier vinden die recht doet aan onze expertise aan de ene kant en aan de behoeften van bewoners aan de andere kant? Hoe kunnen we dit gesprek voeren zonder paternalistisch te worden, maar ook zonder oeverloze poldersessies, want we moeten door. Hoe voeren we gesprekken met bewoners waarin we echt samen kijken naar behoeften van zowel zittende bewoners als woningzoekenden? Hoe vinden we de bewoners die niet gewend zijn dit soort gesprekken te voeren? Daarvoor moeten we in ieder geval heel dichtbij zijn. In de buurt. Een eerste stapje is gezet.

Hester van Buren
Bestuurder Rochdale

 

Deel deze pagina