Geen objecten gevonden

Karin van Dreven vindt het tijd voor actie

Publicatiedatum: 15-11-2021

Ja, dat lees je goed. Activisme maakt een ‘revival’ door. Gebruikers van sociale media zien hun ‘tijdlijnen’ gedomineerd worden door activistische hashtags, van #womensupportingwomen tot #metoo en #blacklivesmatter. Hoewel het past in deze trend, leek het mij tot voor kort onmogelijk dat er via demonstraties aandacht voor ‘Wonen’ zou worden gevraagd.

Het is volstrekt begrijpelijk dat die kandidaat die al jaren op de wachtlijst staat, maar nog steeds geen perspectief heeft, zich roert. De woningmarkt zit op slot en voor veel woningzoekenden is de stap naar een eigen woning inmiddels eerder iets om ’s nachts van te dromen dan iets dat nog tot de reële mogelijkheden behoort.

In deze weerbarstige praktijk ziet de woningzoekende ons als corporaties niet meer per se als medestander. Terwijl ik van alle collega’s – binnen Woonbron én de sector – hoor en proef dat ze dit wel willen zijn. We worden echter op onze daden afgerekend, niet onze intenties.

Daarom is het goed om onze stem te laten horen en het tij te keren; rond het thema ‘wonen’ én andere thema’s die voor ons cruciaal zijn. Deze week zetten de Rotterdamse corporaties het manifest ‘Tante Sjaar’ van 12 lokale zorgorganisaties kracht bij via een steunbetuiging. Gezien de samenstelling van onze huurdersgroep is een goede samenwerking met zorgpartijen onvermijdelijk. We hebben hen wat te bieden, bijvoorbeeld in het kader van de (vroeg)signalering. En natuurlijk huisvesting voor hen die al dan niet met begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Verstarring ligt echter op de loer. De woning is van de corporatie en daar woont een huurder in die begeleiding krijgt van een zorgorganisatie, die spreekt over een cliënt. Als we beseffen dat huurder en client één en dezelfde persoon zijn dan is een belangrijke stap gezet. We moeten die mens allemaal zien.

In de meest letterlijke zin is dit laatste geen vanzelfsprekendheid. De uitvraag van het lopende aanbestedingsproces in de zorg maakt dat duidelijk. Bijvoorbeeld, de bekostiging van de extramurale zorg die sommige huurders nodig hebben maakt direct persoonlijk contact steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Reistijd wordt nauwelijks vergoed en noodzakelijk overleg tussen medewerkers helemaal niet. Met alle gevolgen van dien voor de betrokkenen.  

Ook wij mogen ons roeren. We hebben momentum. Laten we dat gebruiken om op te komen voor de belangen van onze bewoners. Dat verdienen ze!

 

Deel deze pagina