Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Arjan Schakenbos over de splitsing van Vestia

Leestijd: 2 min

Ik kan er niet omheen. Deze blog gaat toch weer over de splitsing van Vestia. Het einde van de sanering is gelukkig in zicht. Een complexe periode van bijna tien jaar, die bepalend is geweest voor onze bijdrage aan de volkshuisvesting. Met een grote impact op onze huurders, stakeholders en medewerkers.

In juli hebben we de bestuurlijke overeenkomst getekend met een structurele oplossing. Vestia splitst zich definitief per 1 januari 2023 in drie lokale corporaties en ontvangt een langjarige bijdrage van de sector. Wij zijn heel blij met het resultaat. De grenzen zijn bereikt en voortmodderen is geen oplossing. De sector heeft een grote bijdrage geleverd en daarmee ook andere partijen over de streep getrokken. Zij nam daarin een grote verantwoordelijkheid en daar heb ik veel respect voor.

We kijken met veel voldoening terug op het proces dat we met de Adviescommissie van Aedes hebben doorlopen om dit resultaat te bereiken. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de sector! Onder grote tijdsdruk, met vallen en opstaan en veel creativiteit hebben we de basis gelegd voor de overeenkomst.

We staan nu aan het begin van een nieuwe fase. Over pakweg anderhalf jaar moeten de drie nieuwe corporaties van start gaan. Wederom een uitdagende opgave die veel zal vragen van onze medewerkers en stakeholders. Er liggen nog een paar stevige uitdagingen: de uitvoering van de leningruil, zienswijzen van gemeenten, goedkeuringen van de toezichthouders, de ontvlechting van de OR en de Huurdersraad en de inrichting van de nieuwe organisaties. En tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Want dat hebben we beloofd aan onze bewoners.

Toch is er veel commitment bij alle partijen om er een succes van te maken. Er is een wenkend perspectief om samen weer meer te kunnen betekenen voor de grote opgave in onze regio.

Arjan Schakenbos
Bestuurder Vestia

Arjan Schakenbos over splitsing Vestia