Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Cees van Boven over Martin van Rijn

Leestijd: 2 min

Martin

Martin van Rijn is in de sector verwelkomd als de missende ster in het stelsel. De verkiezingsuitslag was Koreaans. Zelfs de vrouw van Hugo de Jonge heeft op hem gestemd, zo vertelde ze mij stiekem. Iedereen is er blij mee. Het lijkt erop dat de sterren voor de corporaties ook weer gunstiger staan. Na jaren van corporatiebashing lijkt er beter tij. Het woningtekort dwingt tot extra inzet van corporaties op de klassieke taak: beschikbaarheid. Ook de verduurzamingstaak blijkt niet rendabel. Opgaven en middelen moeten hoe dan ook in balans worden gebracht met daarbij meer middelen. Ook de waardering voor corporaties in het sociaal domein is gegroeid. Het besef dat wonen, welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid integraal aandacht behoeven is toegenomen, getuige ook de kabinetsbrief van Knops van begin dit jaar met daarin 16 stedelijke gebieden, die naar verwachting bij een kabinetsformatie meer inhoud zullen krijgen in de vorm van Stadsvernieuwing 3.0. Daar hoort ook een gereedschapskist met middelen bij. Ik hoop dat de aanpak van de naoorlogse wijken als kans breed op de agenda komt. Ik hoop dat er een nieuwe generatie internationaal voorbeeldstellende projecten op stapel staat waarin door verdichting, menging, natuur-inclusief bouwen zorgvriendelijke wijken ontstaan waarin nieuwe generaties zich thuis voelen. Martin van Rijn is en blijft ook voorzitter van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing. De Vernieuwde Stad ziet uit naar de samenwerking.

 

blog De Vernieuwde Stad