Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Zomergastblog Rick Hogenboom (De Posten): thema's van vandaag en morgen vragen om commitment, creativiteit en slimme oplossingen

Leestijd: 2 min

Binnen ‘onze buurt De Posten’, een samenwerking tussen (ons) zorgcentrum De Posten, Domijn en de gemeente Enschede zie je dat de thema’s die vandaag en morgen spelen, niet alleen opgepakt kúnnen worden. En of je nu 3 of 103 bent, iedereen heeft een rol in een buurt.

We moeten de voorliggende opgaves samen oppakken, met bewoners, organisaties en instanties. De ontwikkelingen wat betreft krapte op de arbeidsmarkt, groeiende zorgtaken en -vragen en een ouder wordende maatschappij zijn geen verrassing. Om als netwerksamenwerking daar tegengewicht aan te bieden, vraagt dat iets van bewoners, maar ook van de organisaties. Het is niet gemakkelijk om organisaties anders in te richten, zodat de opgaves, die een gemeenschappelijk karakter hebben, ook echt samen opgepakt worden. We zien dan ook dat het opzetten van werkgroepen niet voldoende is.

Een functionerende netwerksamenwerking vraagt om commitment en samenwerking tussen alle lagen van de betrokken organisaties. En als dat er is, dan vraagt het om creativiteit en slimme oplossingen om daadwerkelijk invulling te geven aan de werkzaamheden. We ondervinden regelmatig hoe lastig het is om beleid en vaste werkwijzen in organisaties te verenigen met oplossingen in het gemeenschappelijke deel. Goede intenties zijn dan niet voldoende: iemand moet opstaan en verantwoordelijkheid nemen voor die oplossing. Ook al ligt dat buiten de primaire taak van de betreffende organisatie. Ik denk dat we daar bij onze buurt De Posten steeds beter in slagen.

Een voorbeeld: er ligt naast zorgcentrum De Posten sinds april een dementievriendelijke oversteek: een resultaat die het gevolg is van de samenwerking tussen de stadsingenieurs en verkeerskundigen van de gemeente, experts van Stichting Alzheimer Nederland en een casemanager dementie van Zorgcentrum De Posten, als ook de Wijkraad die nauw betrokken was. Een unieke aanpak om een langgekoesterde wens uit de wijk waar te maken.

Wij zien dat de samenwerking energie op gang brengt in de buurt. We geloven dan ook dat je het zowel op korte als op lange termijn, samen moet doen. En dan komen er oplossingen die je alleen niet bedenkt, dan is iedereen van 3 tot 103 betrokken en wordt de aanpak en verantwoordelijkheid van opgaves iets van ons allemaal: onze buurt De Posten.

Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten