Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Ger Peeters over beter, anders en elders bouwen

Leestijd: 3 min

We hebben woningen nodig in Nederland, heel veel woningen. Er wordt volop beroep gedaan op de woningcorporaties om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te bouwen. Vooral in en rond stedelijke gebieden, waar de infrastructuur er al op afgestemd is.

 

Ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. De vraag is daarbij of we voldoende kritisch kijken of dat niet beter, anders en elders kan. Door de urgente realiteit van (veel te) lange wachtlijsten op de sociale woonruimteverdeelplatforms, de schrijnende tekorten in huurwoningen voor de middeninkomens en door de publieke opinie, nemen we daar wellicht te weinig tijd voor.

Zo kampen bijvoorbeeld dorpen buiten de Randstedelijke drukte met een sterke, driedubbele vergrijzing: mensen worden ouder, méér mensen worden ouder en er vertrekken meer jongeren dan erbij komen. Dat vraagt een stevige investering in transformatie, renovatie en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Door daarin te investeren geven we het ‘overleven’ van kleine kernen een kans en halen we de druk van de overbezette steden. Daar komt bij dat we door de klimaatverandering zien dat steden juist méér ruimte nodig hebben om de kwetsbaarheid voor hittestress en wateroverlast te verkleinen. En ligt dat achterland echt te ver van de werkgevers? Dat leek in 2018 misschien nog wel zo. Inmiddels zien we door de coronacrisis, dat de combinatie thuis en op kantoor werken Nederland een stuk kleiner heeft gemaakt.

En wat gaan we daar dan bouwen? Alsjeblieft geen monofunctionele, eenzijdige wijken zoals de Vinex-wijk die overdag leeglopen en ’s avonds weer vol, waarbij de buurt simpelweg niet meer is dan een veilig plek om te slapen. Voor vermaak moet men vaak toch de wijk uit, barrières van snelwegen overbruggen. Daardoor hoort de wijk niet echt bij de stad en staat het concept echte verbinding juist in de weg.

Nee, we moeten denken aan stadsplanningen en gebiedsontwikkelingen die passen bij deze tijd. Zoals de 15-minuten-stad die wonen, werken en voorzieningen bij elkaar brengt. Waar bewoners op 15 minuten wandelen of fietsen alle essentiële functies vinden: winkels, werk, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning. Waar in leegstaande kantoren ’s avonds een pop-up-restaurant komt, of waar in de nu uitgestorven winkelstraten weer kinderen spelen.  Daardoor hoef je minder te reizen en is er meer ruimte voor ontmoeting. Zo kunnen we de crisis op de woningmarkt, de klimaatcrisis en de sociale problematieken als vergrijzing en gebrek aan verbinding samenbrengen in één duurzame oplossing.

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

 

 

Ger Peeters over anders bouwen