Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Liesbeth van Asten over het belang van taal

Leestijd: 2 min

Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat woorden ertoe doen. Maar zijn wij ons hier altijd bewust van? Wij bezigen vaak een professionele taal die ons helpt om de complexe werkelijkheid te hanteren, maar taal kan ook een eigen perceptie van de werkelijkheid creëren.

Zo spreken we vaak over kwetsbare wijken, mensen met een rugzakje of met afstand tot de arbeidsmarkt. Met die woorden creëren we een werkelijkheid die de afstand tot de dagelijkse leefwereld van de bewoners vergroot en mensen ééndimensionaal maakt. We praten bijvoorbeeld over hoog- en laagopgeleiden en geven er daarmee een waardeoordeel, terwijl we ook kunnen spreken over academisch en ambachtelijk opgeleiden.

Het kan anders. In de jaren ’90 hebben we de omslag gemaakt van dijkverzwaring en daarmee veiligheid naar ruimte voor de rivier en een narratief dat niet alleen ging over veiligheid, maar ook over kwaliteit en natuur.

Als het gaat over de crisis op de woningmarkt, dan praten we over de noodzaak om te bouwen-bouwen-bouwen. Het gaat over het wegwerken van een tekort van 1 miljoen woningen. Aantallen, procedures en deals voeren de boventoon.

Niet dat er niet gebouwd moet worden, maar waarom hebben we het niet over wonen-wonen-wonen? Deze woorden bieden een ander perspectief. Het gaat dan over mensen en buurten, over samenleven. Dan voeren we een ander gesprek met andere vragen.

Voor wie bouwen we huizen? Richten we ons op de doorstromer of de starter? Bouwen we voor iedereen ongeacht het inkomen? 

Waar willen we nieuwe woonbuurten maken? Hoe gebruiken we de opgave als een kans om tot meer gedifferentieerde wijken te komen?

Hoe kunnen we de herstructurering van een wijk gebruiken om te verdichten met een complementair programma zodat mensen niet hun buurt uit moeten en je toch tot gemengde buurten komt? Hoe willen mensen eigenlijk wonen en samenleven?

Wat is het herbergend vermogen van de bestaande voorraad? Wat zijn de kansen voor collectieve woonvormen, woningdelers? Welke mogelijkheden bieden andere materialen en klimaatvriendelijke uitgangspunten?

Kortom, laten we de juiste taal gebruiken. Taal die verbeeldt, inspireert en verbindt.

Liesbeth van Asten
Bestuurder Volkshuisvesting Arnhem

 

inspirerende taal geeft perspectief