Nieuwsbericht

Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Monique Boeijen heeft een brede blik op duurzaamheid

Leestijd: 2 min

 

De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn glashelder. Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken moet de CO2-uitstoot fors naar beneden. Daarom werken we hard aan de verduurzaming van ons woningbezit. Bovendien draagt een goed geïsoleerde woning ook bij aan lagere energielasten voor onze huurders. We behaalden als sector gemiddeld label B in 2021. En de ambities gaan verder naar CO2-neutraal in 2050.

Isoleren is natuurlijk goed. Mijn oproep daarbij aan jullie is: neem bij keuzes omtrent isolatie ook de milieu-impact van de materialen die je daarvoor gebruikt mee. In het verleden omarmden velen in onze sector de lijn van de Stroomversnelling. In dit traject streefden we naar een goed ingepakte woning, waardoor het energieverbruik bijna naar 0 kon worden teruggebracht. Wat we daarbij vergaten, was dat de CO2-impact van de toegepaste materialen van de ‘theemuts’ om het huis de toekomstige CO2-besparingen van een lager energieverbruik voor een groot deel teniet deden.

Voor mij is verduurzamen dus niet alleen het verbeteren van labelstappen met een lager energieverbruik als resultaat. Het is pas compleet als we ook oog hebben voor de materialisering. Als wij kunnen verduurzamen met circulaire c.q. biobased materialen die geen negatieve impact hebben op de aarde, dan verdubbelen we de CO2-winst en kunnen we daarmee een grotere bijdrage leveren aan het beperken van de temperatuurstijging op aarde. Bovendien draagt het bij aan het verminderen van het grondstoffentekort. Laten we met onze uitvragen de markt hierop uitdagen!

Monique Boeijen
Bestuurder Actium Wonen