Geen objecten gevonden

Bestuurders en toezichthouders praten over publieke waarde

Publicatiedatum: 05-11-2021

Hoe vertaal je grote maatschappelijke thema's als klimaat, biodiversiteit, circulariteit en mensenrechten naar het gesprek in de boardroom van corporaties? Daarover gingen 50 bestuurders en toezichthouders van DVS-corporaties op 1 november met elkaar in gesprek.

Het bestaansrecht van corporaties is afhankelijk van de maatschappelijker legitimatie. Daarin spelen dit soort grote maatschappelijke en globale thema's steeds meer een rol. Hoe voeren bestuurders en toezichthouders daarover het gesprek? En niet één keer per jaar, maar als onderdeel van de voortdurende dialoog? Hoe onderzoek je elkaars onderliggende waardesystemen?

Elfrieke van Galen, ervaren commissaris in zowel de publieke als private sector schetste de maatschappelijke context en de grenzen van ons handelen, zoals onder meer weergegeven in het beeld van de donut-economie. Zij definieerde publieke waarde voor corporaties als: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor doelgroepen, zodanig dat we met die activiteiten nu en in de toekomst binnen de grenzen van de planeet blijven

Jaap Winter, onder meer hoogleraar Governance, ging in op de relatie tussen deze thema's en de corporaties en wat het van hen vraagt om hiermee om te gaan.

Lees hier een uitgebreide impressie van de bijeenkomst.

Deel deze pagina

Deel deze pagina