Geen objecten gevonden

Congres De Vernieuwde Stad "Waardevol Wonen - Investeren in een Inclusieve Stad" (5 oktober 2018)

Publicatiedatum: 05-09-2018

 

De Vernieuwde Stad organiseert op 5 oktober 2018 het jaarcongres 'Waardevol wonen - investeren in een inclusieve stad' (13.00-16.30 u, in het Muntgebouw Utrecht). Het congres kent interactieve deelsessies met de inspirerende sprekers als Monique Kremer (UvA/WRR), Wouter Veldhuis (MUST) en Arre Zuurmond (Amsterdam). En een plenaire afsluiting met René ten Bos (Denker des Vaderlands) en Kees Diepeveen (wethouder wonen Utrecht).

 

Investeren in een inclusieve stad

De inclusieve stad is voor De Vernieuwde Stad een samenballing van thema’s waarwe ons de afgelopen jaren over gebogen hebben in relatie tot de toestroom van kwetsbarehuishoudens naar onze wijken, buurten, complexen en portieken. Hoe kunnen wij hen vanuit het wonen op maat ondersteunen? Het jaarcongres 2018 vormt een ijkpunt. Samen met u kijken we waar we, ook na de verschillende fieldlabs in de afgelopen periode, staan en discussiëren we over wat er nog nodig is om tot een handelingsperspectief voor corporaties te komen. Wat verstaan we inmiddels onder een inclusieve stad? Hoe bereiken we een inclusieve stad? Wat is ieders rol? 

 

Programma

12:00-13:00 uur Ontvangst met lunch

13:00-15:00 uur Aftrap jaarcongres en drie verdiepende sessies

15:00-15:15 uur Pauze

15:15-16:30 uur Plenaire reflectie en slot jaarcongres

16:30 uur Netwerkborrel

 

Drie perspectieven

Net als vorig jaar kunt u een interactief congres verwachten, wederom in een geheel nieuwe vorm. Met inspirerende sprekers als Monique Kremer (Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Uva en wetenschappelijk medewerker WRR), Wouter Veldhuis (ontwerper bij MUST) en Arre Zuurmond (Ombudsman Gemeente Amsterdam), reflecteren we op de inclusieve stad vanuit drie perspectieven. We benaderen De Inclusieve Stad vanuit de fysieke omgeving, bevragen de organisatorische kant en bezien het vanuit het perspectief van de bewoner. Aan gemengd samengestelde tafels bediscussieert u het handelingsperspectief en geeft u met uw eigen organisatie en partners in het sociaal domein invulling aan een inclusieve stad. 

In de plenaire eindsessie reflecteren we op de uitkomsten (en wat je er in de praktijk mee kan) met René ten Bos (Denker des Vaderlands) en Kees Diepeveen (Wethouder Wonen Utrecht).

 

Aanmelden

U kunt zich alvast aanmelden voor het congres middels deze link. Voor vragen over het congres kunt u terecht bij Jorn Matena van Bureau &MAES (jorn@en-maes.nl / 020-2621220). De kosten voor het congres bedragen € 325 (ex BTW).

 

Wie neemt u mee? 

Het succes van een inclusieve stad is sterk afhankelijk van hoe goed lokale partners in het sociaal domein op elkaar zijn aangesloten, samenwerken en innovatief optreden. Welke partner vanuit de gemeente of de bewoners(organisaties) of vanuit de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid of de arbeidsmarkt neemt u mee naar het congres? Stuur deze uitnodiging door via e-mail. 

Klik hier voor de originele aankondiging en hier voor de aanmelding.

Mail uw vragen naar congres@devernieuwdestad.com 

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina