Geen objecten gevonden

De praktijk van werken aan een ‘inclusieve stad’ (nieuwe publicatie platform De Vernieuwde Stad)

Publicatiedatum: 20-03-2019

 

Met ‘Samen Wonen – Werken aan een Inclusieve Stad’ geeft het corporatieplatform De Vernieuwde Stad inzicht in hoe in de praktijk gewerkt wordt aan de inclusieve stad. De inclusieve stad is het toekomstbeeld van een stad waarin iedereen naar vermogen mee kan doen aan de lokale samenleving. Dat is een verantwoordelijkheid voor veel partijen. Corporaties willen daaraan bijdragen.

Kwetsbaren

Het aantal kwetsbare huishoudens dat is aangewezen op een corporatiewoning is de laatste jaren sterk toegenomen. Die kwetsbaarheid heeft, naast een laag inkomen, te maken met een lage opleiding, psychische en gezondheidsproblemen, ouderdom en eenzaamheid en een licht verstandelijke beperking. Overheidsbeleid, zoals de extramuralisering en het passend toewijzen, versterken die tendens. Dat alles leidt tot problemen met schulden, verslaving, verward en agressief gedrag en dus overlast die de leefbaarheid in buurten en complexen aantast.

Sociale effecten

Corporaties zien dat zij niet meer kunnen volstaan met de zorg om het vastgoed en het geld dat met de bouw en onderhoud daarvan gemoeid is. Ze zien zich in toenemende mate ook genoodzaakt aandacht te geven aan de sociale effecten van de veranderingen in het sociale en woondomein. Corporaties van De Vernieuwde Stad onderzoeken wat zij kunnen of moeten doen, samen met andere partijen, om bij te dragen aan een stad, wijk, buurt of gebouwd waar in principe iedereen een plak kan vinden om te wonen en te leven.

Betrokken coalities

Tussen de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn is een groot maatschappelijk gat ontstaan. Die domeinen moeten naar hedendaagse maatstaven opnieuw geconfigureerd worden. Immers, de stedelijke corporaties zien zich niet als eerste en enige om het maatschappelijke gat te dichten. Inclusiviteit kan alleen worden bevorderd wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun bijdrage leveren. Elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel in nauwe samenwerking. En niet vanuit een standaard aanpak, maar vanuit een fysieke en sociale aanpak geënt op de betreffende situatie.

Inspiratie

De voorbeelden uit de praktijk van de woningcorporaties van De Vernieuwde Stad zijn verzameld in het boek Samen Wonen. De voorbeelden bieden inspiratie en zijn bouwstenen voor een succesvolle aanpak.

Download hier de publicatie Samen Wonen

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina