Geen objecten gevonden

De Vernieuwde Stad onderzoekt verbetering leefbaarheid corporatiewijken

Publicatiedatum: 03-09-2019

 

De Vernieuwde Stad onderzoekt in Stadspaper 2 welke instrumenten woningcorporaties in kunnen zetten om de leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit te verbeteren. Die leefbaarheid wordt met name bedreigd door de (eenzijdige) instroom van kwetsbare huurders in toch al kwetsbare buurten.

 

Uit een RIGO-onderzoek in 2018 bleek dat de leefbaarheid van ‘corporatiewijken’ steeds meer onder druk komt te staan. De leefbaarheidsproblematiek kan fysiek worden voorkomen en beperkt door het aanpakken van woningen en de samenstelling van de woningvoorraad. Maar ook sociaal door de inzet van toewijzingsinstrumentarium.

Uit onderzoek, nu gepubliceerd in Stadspaper 2, blijkt dat er, naast een bijvoorbeeld wat meer gedifferentieerd huurbeleid (‘twee huren beleid’), ook ingezet kan worden op gerichte toewijzing van huurders of juist het even niet plaatsen van kwetsbare huurders (‘Rotterdamwet’). Op spreiding van kwetsbare huurders over meer buurten of juist concentratie maar dan met intensieve begeleiding. Op bemiddeling en begeleiding van huurders die uitstromen uit instellingen. En op het creëren van vitale gemeenschappen in wooncomplexen waarbij draaglast en draagkracht in evenwicht worden gebracht. Daarnaast zouden volgens De Vernieuwde Stad heel wat regels verruimd en geflexibiliseerd kunnen worden.Download hier DVS Stadspaper 2 

Sturen op Draagkracht en Leefbaarheid

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina