Geen objecten gevonden

De Vernieuwde Stad publiceert Jaarbericht 2018

Publicatiedatum: 20-03-2019

 

In het Jaarbericht 2018 blikt het platform De Vernieuwde Stad terug op de behaalde resultaten in 2018 op het gebied van investeringen in vastgoed, verduurzaming, betaalbaarheid en in de inclusieve stad. Ook de ‘binnenkant’ van de corporaties kreeg aandacht: financiën, bedrijfsvoering, governance en informatisering.

Investeren

De uitdagingen op het gebied van het wonen worden steeds groter. In delen van het land is de behoefte aan woningen zo groot, dat er flink bijgebouwd moet worden. Daarnaast moet overal een flinke slag gemaakt worden om woningen te verduurzamen (het kabinet heeft een hoge ambitie op het gebied van CO2-neutraliteit) en de kwaliteit te verhogen. En de betaalbaarheid is voor veel huurders in het geding. Daarom investeren de corporaties van De Vernieuwde Stad samen gemiddeld € 3,5 miljard per jaar in hun vastgoed en voeren zij een zo gematigd mogelijk huurbeleid.

 

Inclusieve Stad

Omdat in de stad niemand ‘buiten de boot’ mag vallen en dus kwetsbare bewoners ondersteund moeten worden, zetten de corporaties zich in voor een ‘inclusieve stad’. Daaronder valt ook het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten.

 

Financiën en bedrijfsvoering

Voor alle ambities is veel geld nodig. En dat terwijl de overheid die financiële ruimte juist laat krimpen door een stijgende verhuurdersheffing, saneringsheffingen en nodeloze fiscale druk (VPB, ATAD). Om zo efficiënt en effectief mogelijk te opereren steken de corporaties veel energie in de financiële huishouding, de bedrijfsvoering, control, compliance, informatisering en automatisering, governance en (bestuurlijk) leiderschap.

 

Daarmee leveren de corporaties van De Vernieuwde Stad een grote bijdrage aan het prettig wonen in de stad.

 

Download hier het Jaarbericht 2018.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina