Geen objecten gevonden

De Vernieuwde Stad publiceert "Waardevol Wonen – Investeren in een inclusieve stad"

Publicatiedatum: 25-04-2018

 

In de publicatie "Waardevol Wonen – Investeren in een inclusieve stad" staan interviews met o.a. rijksbouwmeester Floris Alkemade, burgemeester Ahmed Aboutaleb en hoogleraar Evelien Tonkens. De Vernieuwde Stad streeft er in een meerjarig programma naar een concreet handelingsperspectief voor corporaties te ontwikkelen om een stad, wijk of buurt inclusief te maken.

 

Inclusieve Stad

Volgens het platform is een inclusieve stad een stad (of gebied) waar een ieder een plek kan vinden om te wonen en te leven, niemand wordt uitgesloten en iedereen naar vermogen kan presteren. Dat vraagt aan de fysieke kant om een gebied waar ruimte is voor verschillende groepen om te wonen. Waar voorzieningen op orde zijn. En waar de openbare ruimte uitnodigt om er aanwezig te zijn omdat alleen zo ontmoeting ontstaat en uit ontmoeting kan herkenning volgen en uiteindelijk een netwerk.

Aan de sociale kant vraagt het om het vinden van oplossingen voor de vele (individuele) vraagstukken van huurders. Als we door de ogen van de bewoner kijken naar zijn leefwereld krijgen we zicht op zijn vraagstukken. Die gaan niet alleen over wonen, maar ook over zorg, onderwijs, werk, uitkeringen en pensioen. 

Vervolgens moeten corporaties samen met andere partijen in het gebied die vraagstukken aanpakken. En hun organisaties zo (in)richten dat medewerkers in staat zijn om de vraagstukken te detecteren én aan te pakken. 

 

Solidariteit en meetellen

Volgens rijksbouwmeester Floris Alkemade draait het om solidariteit met die groepen in die samenleving die het moeilijk hebben. Volgens hoogleraar Evelien Tonkens moet je ervoor zorgen dat mensen niet zozeer meepraten en meedoen, maar meetéllen. Alkemade ziet de oplossing in een ontwerpopgave en in meer élan bij corporaties. Ook universitair docent Gerard van Bortel wil dat corporaties meer partijen moeten gaan verbinden en zich niet gedragen zoals ‘het dorpje van Asterix en Obelix’. Volgens Tonkens zijn corporaties vrijwel de enige partijen die ‘de melk kunnen laten overkoken’, oftewel over de grenzen van het eigen domein heen kunnen reiken.

 

Maatwerk en minder bureaucratie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb bepleit hartstochtelijk een stad die in balans is. Dat bereik je met onderling vertrouwen, wederzijds begrip en actief burgerschap. Hij ziet een belangrijke rol voor de corporaties hierbij. Net als Hans Weggemans (projectleider city deals inclusieve stad) ziet hij veel in maatwerk. Bureaucratie en gescheiden domeinen zijn volgens hen beiden ‘killing’. Als professionals met gezond verstand mensen individueel kunnen helpen, kan er veel bereikt worden.

 

Meerjarenprogramma

De interviewbundel maakt deel uit van een meerjarenprogramma van De Vernieuwde Stad. Daarin wordt door studie, debatten, veldonderzoeken en heel veel gesprekken en verkenningen toegewerkt naar een concreet handelingsperspectief. Dat moet duidelijk maken wat inclusiviteit betekent, wat het bevordert en wat de rol van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven daarbij is. Met vanzelfsprekend extra aandacht voor de corporaties.

Download hier Waardevol Wonen

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina